Medlemsmøter

Årstøtet til KMAA ble avholdt 6.februar på Tyholmen Hotell i Arendal.

 

Fiskesuppe, Skrei og dessert bord stod på menyen.

Normann og Tor stod sjølve på kjøkkenet denne kvelden.

CB vart utdelt til Magne Larsen.

Nytt styre:

Heidi Toft ( oldermann), Kjell Engø ( Skriver), Jan Pedersen ( Kasserer),

Geir Jacobsen, Gunn Nygård og Normann Årsbog.

 

Møtekalender er underveis 🙂

Vi hadde ein flott kveld med sponsorer og laugskollegaer!

Heidi Toft

Oldermann