Vi dekker til fest

Dette er et nasjonalt løft for å bedre rekrutteringen til RM-fagene og sikre tilgangen på elever og arbeidskraft for vår næring inn i fremtiden.

Prosjektet startet i Sør-Trøndelag ved Strinda videregående skole og har senere blitt overført til flere fylker. Økningen i søker tallene har vært på hele 27 % i Sør-Trøndelag som har holdt på lengst.
NKL står nå sammen med sine samarbeidspartnere med et ønske om å gjennomføre prosjektet over hele landet.