Styre

KM Haugalandet  styre.

Cathrine Kalstø Oldermann tlf: 47333441 mail: catk88@gmail.com

Ketil Lyngvær Viseoldermann

Anne Kristin Bakkevik Kasserer

Heidi Marie Rolfsnes Styremedlem

John Arne Sandvik Styremedlem

Gro Håland Styremedlem

Aslak Askeland Vara

Stian Nilsen Skriver og rekrutteringsansvarlig