Kontakt

182

Daglig leder
Bodil Skjørestad
Mob: 938 31 947
bodil@nkl.no

Kjersti
Administrasjon

Kjersti Vallotto
Tel. 51 87 47 44
Mob: 91002402
kjersti@nkl.no

Fellesmail
post@nkl.no

Besøksadresse
Richard Johnsens gate 4
4021 Stavanger

Postadresse
Postboks 8034
4068 Stavanger
Norway