styret

Styret i Kokkenes mesterlaug Møre og Romsdal etter årsmøtet 02.02.15 består av:

Johan Nicolaisen oldermann

Roy Vedlog viseoldermann

Gerhard Kejzar styremedlem

Klaus Th Petersen vara til styret

Lars Helge Hanssen skattmester

Alf Holkestad skriver

Torunn Risnes vara til styret