Styret

Styret i NKL Møre og Romsdal 2019

Johan Nicolaisen styreleder

Roy Vedlog nestleder

Gerhard Kejzar økonomileder

Alf Holkestad sekretær

John Kristian Sundklakk styremedlem

Elisabeth Sperre styremedlem

Marte Danielsen styremendlem