Historie

De første 10 årene.

 

Historien om kokkenes mesterlaug Nord-Trøndelag (KM N-T), begynner i september 1984. Arne Bredland hadde akkurat begynt som lærer ved Guldbergaunet videregående skole, der han overtok som faglærer i kokkfag etter Hildor Bech.

Arne overførte sitt medlemskap i kokkenes mesterlaug Troms til Trondheims kokkenes mesterlaug (TKM), og fikk kjennskap til følgende medlemmer i Nord-Trøndelag:

Odd Inge Holand  Levanger

Leif Sollund           Levanger

Jan Sørensen       Levanger

Jarle Holm             Verdal

Hermann Scheid   Steinkjer

 

Arne tok kontakt med alle, for å høre om det var noen felles aktiviteter utenom TKM, noe det ikke var. Alle mente det var lang veg til Trondheim, og dette, sammen med ubekvem arbeidstid, gjorde at laugsarbeid var preget av tileldighet.

 

Hermann syntes det var greit å få med enda et medlem, slik at kjøringen til og fra møter i Trondheim kunne deles.

 

Hermann og Arne kjørte til Trondheim for å delta på møter vinteren 84/85. Enhver kan tenke seg hvor morro det var, alltid å sette seg i bilen når det faglige og sosiale skulle starte. Vi hadde lang vei hjem, og Hermann hadde gammel Corrolla

 

De andre medlemmene hadde vi lite kontakt med, bortsett fra Jarle, som vi snakket med på telefon. Derfor besluttet Arne og Hermann seg for å ta kontakt med andre fagutøvere på Steinkjer, for å høre om det var interesse for et faglig fellesskap i laugsregi.

 

Tore Kullstad, Jens erik Stene og Per Jostein Svendsen, alle på Steinkjersannan, reagerte positivt. Det samme gjorde Tore Tvete, kjøkkensjef på Steinkjer sanitetsforening. Vi seks møttes så på Grand på Steinkjer, 4. Oktober 1985, for der må organisere felles innmelding i TKM.

 

I November 1985, samlet vi en god del interesserte, leide buss og kjørte til møte i Trondheim. Kokker fra Backlund, Grand og Atleten var med. Resultatet av turen var at styret i TKM v/ Lars Skomsvold, foreslo at vi kunne starte som underavdeling av TKM, slik at vi kunne ha egne møter og eventuelt aktiviteter i Nord Trøndelag.

Dette var vi enige i, og konstituerte vårt eget styre umiddelbart. Det første styret i TKM avd. Inn Trøndelag besto av:

Arne Bredland   formann

Per Svendsen   kasserer

Jens Erik Stene sekretær

Hermann Scheid styremedlem

 

Formann var automatisk styremedlem i TKM.

TKM gav oss kr 5000.- i oppstartstilskudd. Laugets regnskap skulle være en del av regnskapet til TKM, og revideres som en egen post i hovedboka.

Reglementet vi skulle følge var landsforeningensvedtatte regler i matrikkelen. Det første laug i Nord Trøndelag startet arbeidet.

 

Det første styret gjporde var å ta kontakt med det lokale næringsliv for å selge ideen om laugsarbeid, for så å kunne ha samarbeidspartnere.

Vi fikk positiv respons fra følgende bedrifter:

Steinkjer Meieri v/ Finn Bjørgo
H. Thorsen A/S v/ Odd Bratberg
Gartnerhallen A/L v/ Rune Derås
Diplom Is B/A v/ Odd Aksel Klaussen
Haarberg & Larssen v/ Anders Haarberg
Gomanbakeriet Verdal v/ Ditlev Arntzen

De øvrige bedrifter som ble kontaktet, var positive, men viste liten vilje til å delta aktivt.  Bernhard Finne A/S deltok gjennom sponsing/visning av produkter ved de tre første arrangementene vi hadde, men lauget fikk liten anledning til å gjøre noen gjenytelse.  Det samme gjaldt Hilmar Olsen A/S.

Det neste styret gjorde var å initiere ”Gourmetaften”.  Denne kvelden skulle kokkene i Inn-Trøndelag vise Steinkjers befolkning at vi var til stede, fysisk og gastronomisk.  Her måtte styret ta kontakt med ”alt og alle” som kunne tenke seg å støtte denne fagmarkeringen.  Lauget hadde ingen penger, alle utgifter ble dekket av styremedlemmene selv.  Samt litt fra de enkelte medlemmers bedrifter, med og uten forhåndsgodkjenning fra ledelsen.  Siste helg i 1986, avholdt vi vårt første arrangement.  Et arrangement som høstet stor begeistring.  I ettertid må en kunne fastslå at entusiasmen vi viste langt overskygget vår faglige dyktighet.  En skal huske at det aldri før var gjort tilsvarende i fylket.  Medlemmene kjente hverandre knapt, og kjøkkenet på Grand var ikke vant til å håndtere flere (/andre?) kokker enn de som sto i vaktlista.  Og så servitørene da…  Det viser seg alltid, at når alle legger godviljen til, må det bli bra.  En må kunne si at ”Gourmetaften” ble arrangementet lauget i Inn-Trøndelag fikk fotfeste i folks bevissthet på.

 

Den daglige drifta av lauget gikk for en stor del ut på å skaffe midler.  Det tærte på medlemmene å måtte betale porto, telefon, kjøring m.m. selv.  Medlemsutviklingen var, for så vidt positiv, selv om stiftingen av lokalforening i Norsk Forening for Ernæring og dietikk fratok oss Jan Sørensen og Tore Tvete.  De var begge kjøkkensjefer ved institusjoner og mente at laugets interessefelt var lite adekvat.  Så feil kan en altså ta…

Videre flyttet Odd Inge Holand tilbake til Trondheim etter avslutning av engasjementet på Levanger, Leif Sollund meldte seg ut/betalte ikke kontigent.  Starten var tung!!!

KOKKENES MESTERLAUG NORD-TRØNDELAG

I februar 1991, avholdt vi det siste årsmøte for TKM avd. Inn-Trøndelag.  Møtet ble lagt til Røros, reise med buss.  Her ble Tore Kulstad valgt som formann for 1991, og beslutningen om å søke å bli selvstendig laug ble fattet.  En kan si mye om dette møtet på Røros, men sterkest er minnet om Jens Erik Stenes og Arne Bredlands oppvisning i synkronsvømming.  I matchende, cerise og sorte badebukser.
På årsmøte i TKM uken etter, ble det gitt godkjenning til at søknad kunne sendes landsforeningen…  Dato for laugsdannelse ble satt til 01.01.1992.
Navnet skulle være: Kokkenes Mesterlaug Nord-Trøndelag.

Laugsarbeidet var en ren mannesak fram til mars 1991.  Da fikk vi endelig slått kloa i Anne Bettum.  Og til alt overmål hadde hun sameksistens med Jostein Gjermstad.   Disse har betydd mye for lauget i årene siden.  Annesom skriver/ organisator og Jostein som fagmann, altmuligmann og tilrettelegger.

Siste møte i TKM avd. Inn-Trøndelag, ble holdt på Sjøåsen i desember 1991.

Her ble det gjennomført nominasjon og valg til nytt styre.  Jens Erik Stene ble valgt som laugets første oldermann.  I ettertid vet vi at det var ett av Jens Eriks største ønsker som da gikk i oppfyllelse.  Aldri har et valg blitt mottatt med større glede og takknemmelighet enn akkurat dette valget.  At Jens Erik skulle forlate oss allerede 21.11.1992, så vidt fylt 40 år, kom som et sjokk.  I begravelsen fra Kvam kirke 27.11.1992, møtte laugsmedlemmer fra begge de trønderske laug fulltallig opp for å ta farvel med en høyt elsket laugsbror.  Humøret, arbeidslysten og livsgleden til Jens Erik vil alltid bli savnet.  Godt at vi har så mange, gode minner å hente fram.

Stiftelsesbanketten for Kokkenes Mesterlaug Nord-Trøndelag, ble holdt på Grand Hotell Steinkjer 22.02.1992.

Menyen besto av:

Akevittgravert Bjørnefilet

                                    Innbakt Fjordlaks med sennepssaus

                                    Farsert, tyttebærmarinert Solgårdskylling
                                    Salat med friske urter, krokettpoteter

                                    Issymfoni

Drikkevarer ble skaffet til veie av Jostein, der gjennomgangsmelodien var Opera.  Festelig skulle det være, og festelig ble det.

Etter middagen ble Tore Kulstad tildelt Cordon Bleu, som den første i KM N-T.

Nå som vi var blitt et eget laug, startet jobben med å få medlemmer i hele fylket.  Namdalen var særlig viktig, da vi kun hadde hatt noen få Namdalinger som medlemmer.  Einar var jo for Namdaling å regne, der han satset hardt på Sjøåsen.  Håvard Hansen ble raskt slått kloa i, noe lauget har hatt stor glede, og nytte av siden.  Håvard er den av våre medlemmer som har lengst fartstid i styret.  Sammen med sin tidligere kone, sørget han for at laugets medlemmer kunne ta sommerferie med mette mager og tunge hoder. Hyggelige minner fra Namsens bredd.

 

OL I 1994

I mai 1992 fikk KM N-T forespørsel om drift av to spisesteder på Maihaugen under OL i 1994.  Arne Bredland var dristig nok til å si ja, på vegne av lauget.  For å kvalitetssikre denne jobben ble følgende personer valgt:

Arne Bredland                                      Oldermann
Håvard Hansen                                    Viseoldermann
Anne Bettum                                        Skriver
Per J. Svendsen                                    Skattmester
Leif Meland à Einar Grande*                 Matmester
Kjell G. Rasmussen                              Supplant
Gerd Heir Stene                                    Restaurantansvarlig
Jostein Gjermstad                                Serveringsansvarlig
Jan Kåre Johansen                                Matmester

*Leif avsluttet sitt medlemsskap i KM N-T, for ei stund, i desember 1993.  Einar Grande overtok matmesterfunksjonen.

Alle var tilstede under hele OL, bortsett fra Einar.
Det ble besluttet at skoleelever fra Overhalla Videregående Skole og Guldbergaunet Videregående Skole skulle gies mulighet for å arbeide for lauget under OL.  Videre at laugets medlemmer skulle sette seg på vaktliste.  Her må en tilføye at Hermann Scheid, som den eneste, ikke fikk tillatelse fra arbeidsgiver.

Sponsorer/råvarer og tjenesteleverandører skulle kontaktes og avtaler settes opp.  Totalt skulle ca. 70 personer arbeide på Maihaugen i løpet av en tre ukers periode.
For å sikre gjennomføringen av prosjektet, tok Arne permisjon fra jobben som kjøkkensjef ved Kastvoll kurs og rekreasjonssenter i desember 1993, og januar-februar 1994.  Uten lønn, selvsagt, men lauget kompenserte for bortfall av lønn med kr. 10.000,- pr. mnd.

Serveringsoppgaven ble løst på en forbilledlig måte, i følge oppdragsgiver.  LOOCS’s hospitalitetsprogram kåret Kirkestuen på Maihaugen til ett av de 5 beste spisestedene i OL regionen.  Faglig, administrativt og økonomisk det største arrangementet KM N-T har hatt, så langt.  Laugets økonomi ble kraftig forbedret, noe vi faktisk flyter på den dag i dag.

Vi som deltok, fikk minner for livet.  Tore Kulstad, som fylte 50 år under OL fikk en flaske Hardy XO i gave, som ingen andre fikk smake.

WACS 1994

Og det skjedde i de dager, at det gikk et bud fra Lauritz W. Hansen, at enhver, norsk kokk, skulle begi seg til gastronomiens høyborg, Stavanger.  For at der møte, underholde, servere og feste sammen med all verdens kokker.  Og alle dro, hver i sitt følge, til Stavanger.  Også fra Nord-Trøndelag dro de, for å ta del i begivenhetene.  Lønn snakkedes man ikke om, men kompensasjon skulle der gives, etter at tallene var klare.  Hva som deretter skjedde, fortelles slik:
KM N-T reiste nedover under ledelse av de herrer Håvard Hansen, Odd-Einar Langø og Kjell Gunnar Rasmussen – Anne Bettum, Jan Kåre Johansen, Bjørn Høyem, Dagfinn Øverkil, Morten Svendsen og Rasmus Moltu.

Samarbeid med TKM førte til grilling og norsk matglede for de tilreisende.  Kokker fra hele verden ble behørig traktert, og fikk smak fra ”Det norske kjøkken”.  På avslutningsdagen ble det arrangert matgilde i Stavanger sentrum.  Også der deltok KM N-T med bravur.

WACS 94 gikk over i historien som meget vellykket, noe som i stor grad bunnet i innsats fra alle landets laug.  KM N-T, som red på medgangsbølgen fra OL på Lillehammer, markerte seg skikkelig.

At Lauritz W. Hansen maktet ”å selge underskuddet” til landsmøtet i 95, slik at alle laug måtte avstå sin forhåndslovte kompensasjon, er godt arbeid.  At ”salget” skjedde til stående applaus, er mesterlig.  Lauritz var, og er, en ener!!!

150 årsjubileum for Namsos

6 juni 1995 feiret Namsos by sitt 150 års jubileum som by.  Også her var KM N-T med som eksekutør ved jubileumsmiddagen.  Flom i Sør-Norge gjorde at kongen måtte forlate feiringen, dronningen representerte.  En fantastisk middag, der råvarer fra Namdalen var gjennomgangsmelodi.  Pigghå og kamskjell, struts (ikke importert, men fra Høylandet!), elgfilet og blåbær med Håvards, fantastiske, kandiserte kantareller.  ”Hardyguttene” sørget for avec, i god laugsånd.
Nok en suksess, i lokaler som er totalt uegnet for slike arrangement

 

Annet

  1. KM N-T arrangerte representantskapsmøte for NKL 1998
  2. Arne Bredland og Jan Kåre Johansen har vært medlemmer i Landsstyret i NKL.  Arne i 1995-1997.  Jan Kåre fra 1999 til d.d.  Jan Kåre er landsstyrets koordinator for ”Det Norske Kjøkken”.
  3. KM N-T har sendt lærlinger til NM cupen i Stavanger i 13 år.  Toppen (hittil) nådd i 1997, da Petter Vesterås og Bente Nonset vant.  Senere seiret de også i Nordisk.
  4. Håvard Hansen har deltatt i ”Årets Villmarkskokk” ved flere anledninger.  I 1998 med seier.
  5. Flere medlemmer har deltatt som dommer i konkurranser, Håvard Hansen og Arne Bredland har gjennomgått dommerseminar i regi av Gastronomisk Institutt.
  6. Einar Grande har mottatt Namdalseid Kommunes kulturpris for fremragende arbeid for matkulturen.
  7. Arild Vollan og Lars Erik Vesterdal har deltatt i konkurranser i mange land.  Fremragende innsats fra begge, men Arild har ”gått opp veien” for konkurransekulturen i lauget vårt.  Det er ingen tilfeldighet at kjøkkenet på Backlund er så, faglig sterkt.  Hittil har vi ikke fått Norgesmesterskapet til fylket, med det er kanskje et tidsspørsmål?

Oppsummering

Siden starten, som underlaug til TKM i 1986, har vi klart å sette kokkefaget på dagsorden i Nord-Trøndelag.  Vi har tatt tak i rekruttering, faglig utvikling og organisatorisk arbeid.  Vi har blitt lagt merke til, og blitt akseptert som en seriøs organisasjon.  Samarbeidet med Nord-Trøndelag Fylkeskommune, SND, bondelaget, samt andre viktige sammenslutninger innen vårt fagfelt, har vist at vi har livets rett.
Mat er produsert og servert på de mest utrolige steder.  Alltid med et godt, faglig resultat.  En må presisere at det finnes begrensninger, også hos våre medlemmer.  Grensen er tøyd kraftig hva angår å bli gitt muligheter og fasiliteter for å gjøre en god jobb.  Her skal nevnes Landbruksmessa/Trøndersk Landbruk på Stjørdal.  Vi har kommet i mål, men det skyldes ene og alene en iherdig innsats fra våre representanter der og da.  KM N-T ser enhver anledning til å profilere norsk og trøndersk matkultur som en utfordring.  Akkurat nå er Håvard Hansen sterkt involvert i arbeidet med å få samlet og utgitt ei bok med trønderske matoppskrifter og matkultur.
Medlemsmøter er avholdt på de fleste steder i fylket og hos de fleste medlemmer.  Geografisk spredning er viktig.  Og selv om en ikke har 100% oppmøte på laugets møter og arrangement, selv om ikke alle medlemmer deltar like aktivt i alt, har vi et godt fungerende laug i fylket.  En må huske at laugsarbeid faktisk er hobby/fritidsgeskjeft for samtlige.  Dog vil det hevdes, at det å være kokk er det samme som å velge livsstil.  Faget blir en integrert del av mennesket.  Personifisert som medlem i Norges Kokkemesters Landsforening.

Vi har, i løpet av våre første 10 år, mistet tre, meget avholdte og kjære medlemmer;  Jens Erik Stene, Kjell Gunnar Rasmussen og Arne Benjaminsen.  Alle tre glødende opptatt av lauget og faget.  De gav av seg selv, alltid.  Uten deres innsats hadde laugets historie i fylket vært en annen og kjedeligere.  En dypfølt takk for at vi fikk oppleve disse fantastiske mennesker og laugsbrødre.

Ved markeringen av vårt 10 årsjubileum, har KM N-T følgende samarbeidspartnere:

Tine Midt-Norge
Bøndernes Salgslag/GILDE
Nær Engros, Levanger og Namsos
Best Foods

Vi takker for den interessen disse bedriftene viser for kokkefaget i fylket, gjennom den støtte de gir.  Videre er det påkrevd med dyktige samarbeidspartnere om vi skal nå våre mål, i vårt arbeid med matopplysning og dyktiggjøring/bevisgjøring av fagutøvere og gjester/kunder.

Slik avsluttes beretningen om våre første 10 år.

 

KM N-T har livets rett og framtida foran seg.

Til lykke med de 10 første år!

Sandvollan 25.02.2002

Arne Bredland

 

Om lauget Medlemmer Styret VedtekterSponsorer