Æresmedlemmer KMNT

æresmedlemmer  av KMNT er:

Arne Bredland

Odd Einar Langø 2015