Årets Knivkoffert

Lauget har en egen pris til et medlem som har utmerket seg på en spesiell måte gjennom insats for lauget. Dette er Årets Knivkoffert. Kofferten er levert av Trøndelag  Storkjøkkensentret og deles ut på årsmøtet. Prisen henger høyt, og blir ikke delt ut hvert år.

2010 John Anders Aalberg

2012 Frode Zachariassen

2013 Jens Ramfjord

2014 Kenneth Aa Hynne

2015 Line Helene Hofstad