Styre

Oldermann  Merethe Aa Veie

Vise Oldermann Tore Rørdal

Skattemester Line Helene Hofstad

Matmester Susann Undersåker

Skriver Helene Holm Andersen

Rekruterings ansvarlig Tore Hauan

Suplant Olav Svarliaunet