Styreledere

NKL Østfolds styreledere.

1977-   1982    Petter Jakobsen

1983-   1984    Martin Freiberger

1985-   1992    Reidar Solberg

1993-   1994    Petter Jakobsen

1994-   1997    Jon Henriksen

1997-   2001    Petter Jakobsen

2001-   2003    Øystein L. Kristiansen

2004-   2005    Reidar Solberg

2006-   2010    Thor H. Arneberg
2010-    2014           Rune Sæten

2014-   2016            Øystein Louis Kristiansen’

2016 –  Morten Martinsen