Tilbake

Styret består av fyljande medlemmar

Styret i Kokkenes Mesterlaug Sogn og Fjordane.
Oldermann – Bodil Erdalsdal
Viseoldermann – Tony Andre Kleiven
Skriver – Thomas Holme Smådal
Skattemeister – Gro Hoff Mortensbakke
Styremedlem – Svein Peder Rundereim
1 vara – Helene Aaland Skaar
2 vara – Gunnvor A. Sunde