Tilbake

Nytt styre blei valgt under årsmøtet 09.02 på Thon Hotel Førde

Bodil Erdalsdal Oldermann
Thomas Holme Smådal Viseoldermann
Trond Kolstad
Steinar Lindstrøm
Gro Hoff Mortensbakke Skattemeister

Vara:
Svein Peder Rundereim
Gunnvor Sunde