bildet av styret

Styret i Kokkenes Mesterlaug Sogn og Fjordane.
Oldermann – Bodil Erdalsdal
Viseoldermann – Thomas Holme Smådal
Skriver – Trond Kolstad
Skattemeister – Gro Hoff Mortensbakke
Styremedlem – Steinar Lindstrøm
1 vara – Svein Peder Rundereim
2 vara – Gunnvor A. Sunde