Styret

Oldermann:  Ivar Laukholm

Viseoldermann: Nils Petter Hartviksen

Skattmester: Janne Lise Åsvang Karlsen

Skriver: Linda Krokstrand

Styremedlem: Lena Laukholm

Vara til styret: Roar Tyssøy