Styret

Oldermann;
Jørn-Eirik Johnsen
Viseoldermann;
Said Nordin
Skattmester;
Rita Slettum
Skriver;
Tina Tverrå Solheim
Styremedlemmer;
Bjarne Luneng
Petter Markussen
Birger Erntsen