Tilbake

Medlemsmøte 27.03.17 på Lian

Tilstede

Totalt: 23 medlemmer
Tid: 1800-2100

Oldermann ønsker velkommen

  • Oldermann gir informasjon om landsmøte i Sandefjord.Det var et veldig godt gjennomført landsmøte utført av Vestfold.

Svein Magnus Gjønvik sto på valg og ble valgt inn for 1 år i landsstyret. Jørn Lie trer inn som leder i faglig utvalg.
Helge Johansen ble valgt som president, Helge kommer fra KM Drammen.
Monica Anita Jacobsen ble valgt som ny leder i valgkomiteen.
Terje Moen ble valgt som desisor.

NM
Landsstyret ønsker et samarbeid mellom NM og Bocuse d’ or. Grunnet få deltakersøkere til NM og sponsorsamarbeid mellom disse konkurransene. Det vil si at NM blir kun arrangert annen hvert år. En av kriteriene er at vinneren av NM skal gå direkte til årets kokk som finalist. TKM har fått tildelt NM 2018. Det ligger i kortene at alt kan bli lagt til Oslo etter hvert. Styret i TKM er opptatt av at vi finner på noe i mellomårene da det ikke er konkurranse, også de årene det eventuelt ikke blir NM i Trondheim. Planen er å fremdeles ha messen.

Budsjett
NKL har lagt i budsjettet: 800 000 kr i reise for landslag og 1 000 000 kr i råvarer.
TKM har per dags dato tre medlemmer på landslaget.

Seminar:
På landsmøtet ble det avholdt et rekrutteringsseminar. Det var en god debatt, men fokuset ble mer på lønn og arbeidsforhold, enn temaet. Flere satt igjen med flere spørsmål, enn svar. NHO-reiseliv, LO m/fellesforbundet, Form, Young chef, Gunnar Jensen satt i panelet og Kim-Håvard Larsen var konferansier.

Beskyttelse av tittel
Landsstyret jobber med å få yrkestittelen kokk beskyttet. Petter Markussen i styret jobber med dette og ønsker gjerne hjelp med videre arbeid.

  • Landsmøte 2018 skal arrangeres av KM Bergen.
  • Landsmøte 2019 skal arrangeres av KM Sørlandet.

 

  • Medlemsmøter våren 2017
  1. april – stort styre- og komitémøte. CB- og valgkomiteen trenger ikke å møte opp.
  2. mai – styremøte og medlemsmøte. Hvis medlemmer har innspill på tema til medlemsmøter er det bare å sende mail til Oldermann.

Uke 21/22 ingen dato satt enda. Men en dag i løpet av disse to ukene arrangeres den årlige BMO middagen.

  1. mai – styremøte.

10/11. juni – medlemsmøte, ut på tur.

 

  • Seniorkokkene

Inge tok medlemmene med på en tur i matveien, der han fortalte om hva dem gjør på Lian i samarbeid med seniorkokkene. Etter turen på tunet var det dekket på til mat, samme mat som elevene lager når de er på Lian. Det ble en liten spørsmålsrunde etter mat med de som var tilstede. Alle spørsmål er nå besvart.

 

Takk for et flott oppmøte og vi ønsker alle velkommen til neste medlemsmøte!