Velkommen til vår  hjemmeside
Her vil du finne informasjon om hva vi i Norske Kokkers Landsforening  Harstad arbeider med, våre arrangementer, stunts, styret, medlemmer og annet nytt innenfor kokkefaget.

Norske kokkers Landsforening  Harstad er tilsluttet

Norske kokkers  Landsforening med ca 1300 medlemmer og 23 laug.

Nordisk Kjøkkensjef Federation (NKF)

World Association of Chefs Societies (WACS)