Velkommen til våre nye hjemmesider. Her vil du finne informasjon om hva vi i Kokkenes Mesterlaug Harstad og Omegn arbeider med, våre arrangementer, stunts, styret, medlemmer og annet nytt innenfor kokkefaget.

Kokkenesmesterlaug Harstad og Omegn er tilsluttet

Norges Kokkemesters Landsforening med ca 1300 medlemmer og 23 laug.

Nordisk Kjøkkensjef Federation

Federation Mondiale des Sosietes de Cuisiniers(wacs)