Norske Kokkers Landsforenings partner program, som skal bidra til å finansiere NKLs aktiviteter.

NKLs partner program synliggjør tydelige mål, som er viktig for NKL og De Norske Kokkelandslagene;

  • Norges mål er å ha verdens beste kokkelandslandslag  og være bransjens beste kommersielle partner

Partner programmet skal synliggjøre

  • Økt profesjonalisering
  • Det norske kjøkken
  • rekruttering til kokkefaget og De Norske Kokkelandslagene i et langsiktig perspektiv