Informasjon om Nordisk Kjøkkenchef Fédération (Nordic Chefs Association).

Nordisk Kjøkkenchef Federation  er en partipolitisk nøytral organisasjon hvor hvert av de nordiske landene (Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige) er tilsluttet.
Organisasjonen har som mål å samle og fremme kokkefaget i Norden.
Kongressen til NKF er foreningens høyeste myndighet og NKF ledes av et styre som velges på kongressen.
Styret skal bestå av 2 representanter fra hvert medlemsland. I tillegg velges 2 vararepresentanter fra hvert land.
Presidenten velges på kongressen og er et av styremedlemmene. Styret sammensettes for følgende perioder; president 2 år, styremedlemmer for 4 år og vara for 2 år.

Trykk her for å komme til NKFs offisielle nettsider.