Innkalling til årsmøte

Tilbake

 

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

  1. 5. februar 2018

Årsmøte starter kl. 1900

      Hotell Atlantic

 

I henhold til statuttene i Norges Kokkemesters Landsforening innkalles med dette til årsmøte 2018 i Kokkenes Mesterlaug Rogaland.

Dagsorden:

  1. Velkommen og med 1 –et minutt stilhet
  2. Valg av ordstyrer og referent
  3. Årsberetning for 2017
  4. Regnskap for 2017
  5. Valg iflg. Vedtekten, se eget vedlegg
  6. Innkomne forslag, eget dokument
  7. Servering og kos.