Invitasjon Rogalandscup for kokkelærlinger

Tilbake

Vedlagt oppgave til Rogalandscup for kokkelærlinger

Finaleoppgave for kokkene Rogalandscup 2018 – endelig_

Rogalandscup 2018 semifinaleoppgave2018

Råvareliste semfinale Rogalandscup 2018 v2

Råvareliste finale Rogalandscup

Spørsmål og svar

Alle spørsmål skal rettes skriftlig på mail: frode@ryfylkekokken.no

Alle spørsmål og svar sendes ut til alle på mail.  Dette gjøres for å sikre at alle har lik informasjon i forhold til å løse oppgavene. Lagleder har plikt til å informere laget sitt og jevnlig sjekke nettsiden for spørsmål og svar, slik at laget mottar ALL relevant informasjon.