Årsmøte for året 2020

Årsmøte for driftsåret 2020 var planlagt gjennomført fysisk den 13 februar.

Grunnet Covid 19 situasjonen ble det gjennomført digitalt årsmøte den 7 mars på ZOOM

Hele 24 deltakere var til stede under møtet . Godt engasjement og fine innlegg.

Årsmøte referat sendes den enkelte etter at det er godkjent av valgte protokoll unders tegnere.

Styret takker de som hadde anledning til å delta.