Styret

Oldermann – Trond Andresen

Viseoldermann – Merete Strand

Skattemester – Åse N. Agledal

Skriver – Remi Hallvig

Styremedlem – Morten Fossmo Jakobsen

Styremedlem – Pål Hjelmås Johannesen

Varamedlem- Annette A. Gjerstad