Nytt styre 2021 – 2022 for NKL Bodø og Omegn

Tilbake

Oldermann:             Marius Kristensen                            

Viseoldermann:     Andreas Johansen                     

Skattmester:            Jørn Gunnar Gundersen                 

Skriver:                     Hild V. Bjørvig                                                                                                           

Styremedlem:         Christian Christensen