Aktivitetskalender

Årshjul klikk her.

Følgende datoer er satt opp for medlemsmøter 2017,

-3 april

-8 mai (Skafferiet)

-15 juni (Sommermøte)

-4 september

-2 oktober

-6 november

-11 desember (Julemøte)

-8 januar

-16 februar (Årsmøte 2018)