Historie

 

1.oktober 1974 ble følgende referat sendt til fagbladet MAT: 


”Etter initiativ fra kjøkkensjef Axel H.P. Schorcht og faglærer Hainz Kunz,Lillehammer, ble det sendt ut innbydelse til en uformell sammenkomst på Hotell Kronen i Lillehammer. Vi vil diskutere fremgangsmåten og opplegg for det konstituerende møtet i  KokkenesMesterlaug Hedmark – Oppland.
14 interesserte møtte opp. Forslaget om stiftelse av lauget ble enstemmig vedtatt og besluttet under navnet ”KML Hedmark – Oppland”.
Følgene interimsstyre ble enstemmig valgt:
Oldermann       Axel H.P. Schorcht, Hotell Kronen Lillehammer
Skattemester   Øyvind Marås, Victoria hotell, Hamar
Skriver               Rolf Finnkroken; Lillehammer Fylkessykehus”

 

Dette var starten til et laug som har vært aktive, og som i inngangen til 2011 teller 46 medlemmer.
Ett laug som i 2012 skal være vertskap for landsmøte for 3. gang, som i 1993 laget kokeboka ”Innlandsmat”.