KMO var en aktiv forening og allerede i 1935 forelå det første nummer av fagbladet MAT, senere omdøpt til «Kjøkkensjefen».

I 1954 ble så Norges Kokkemesteres Landsforening etablert, i 2018 endret foreningen navn til Norske Kokkers Landsforening
Frem til 1996 ble foreningen drevet gjennom tillitsverv og på dugnadsbasis.

I 1996 etablerte Norges Kokkemesteres Landsforening et eget kontor med en daglig leder til å administrere driften.
Samme år overtok landsforeningen også prosjektet Det Norske Kjøkken. Kontoret holdt til i Måltidets Hus i Stavanger, frem til 1.mars 2018.
Norske Kokkers Landsforenings kontor er nå i Oslo.

I NKLs emblem står det «Arbeid – Håndverk – Kunst».
En av de viktigste sakene i startfasen var å få kokkefaget inn under håndverksloven, noe som lykkes først på 90-tallet.
NKL tok også tidlig opp arbeid med lærlinger og fagskoler, et arbeid som stadig pågår, både i lokale foreninger og i landsforeningen.
Norske Kokkers Landsforening består i 2022 av 23 foreninger fordelt over hele landet.

Antall medlemmer i de forskjellige foreningene varierer veldig fra den minste med 13 medlemmer til den større med 220 medlemmer.

Aktiviteten i foreningen er veldig stor, mer enn 20.000 dugnadstimer i året, og de fleste foreninger har sine egne årlige arrangementer, enten alene eller sammen med NKL.
Av de største og viktigste arrangementene finner vi NKLs Landsmøte, NM i kokkekunst, NM Community Catering, TINE Matcup og Norgescup for kokk- og servitørlærlinger

Historien om NKLs formannsklubbe

Den avbildede formannsklubben har sin egen historie.
Klubben ble overrakt i Trondheim i 1971, av kjøkkensjef Arne Berthelsen, med følgende tale:
«Jeg har i dag den ære å stå for overrekkelsen av et virkelig håndfast symbol til Norges Kokkemesteres Landsforening.
Dette symbolet, en formannsklubbe, er en gave fra det firma jeg arbeider i.  På vegne av Toro Næringsmiddelindustri står jeg står overrekkelsen.”
Klubbens hode er firkantet. Den er satt sammen av mange forskjellige elementer.
Elementene er Landsforeningens emblem, de forskjellige laugs byvåpen eller fylkesmerke, to slipte stener og selve skaftet.

Den ene steinen er hentet fra August Escoffiers hjem i Frankrike, og den andre fra Håkonshallen i Bergen.
Escoffier regnes som gastronomiens far og Håkonshallen er én av landets eldste storsaler.
Hallen har rommet mangt et gilde med både gourmeter og gourmander på langbenkene.

Selve skaftet er laget av en gren tatt fra et pæretre i hagen til  Paul Schaltenbrands barndomshjem i Sveits.

Alle disse elementene skal symbolisere de ulike felt vårt fag spenner over.
Når det som samlingspunkt for disse elementer er valgt en firkantet form på klubbehodet, er det fordi firkanten, kubusen, fra de aller eldste
tider har vært symbol på et fullkomment, mesterlig arbeid.
Dette er MESTER-kokkenes klubbe.

”Det er mitt håp at denne klubben må brukes myndig, men med ærbødighet,
og at den vil være med å gi respekt til de beslutninger som blir tatt i kokkemesternes landsforening,»  sa Arne Berthelsen ved overrekkelsen.

Historie over alle utmerkelser og hederstegn

Formenn i Norges Kokkemesteres Landsforening:

1954-1955 Kåre Åsheim

1955-1959 Paul Schaltenbrand †

1959-1961 Roald Thrøye

1961-1965 Per Nicolaisen

1965-1965 Tore Hovland

1965-1971 Paul Schaltenbrand †

1971-1975 Tore Hovland

1975-1981 Arvid Skogseth

1981-1985 Edgar Ludl

1985-1989 Folke Sundquist †

1989-1995 Lauritz W. Hansen

1995-1999 Svein M. Gjønvik

1999-2003 Einar Øverås 2003 – 2004 Per Lauritz Lien

2005-2009 Håkon Reigstad

President- tittel blir innført

2009- 2015 Kristine H. Hartviksen

2015- 2017  Elisabeth Bryne

2017-01.08 2020 Helge Johansen

01-08.2020 – 18.03.2023 Kim-Håvard Larsen

18.03.2023 Kyrre Dybdal – nåværende

 

 

NKL landsmøter / Representantskapsmøter

1955 Landsmøte Oslo

1957 Landsmøte Trondheim

1959 Landsmøte Bergen

1961 Landsmøte Oslo

1963 Landsmøte Trondheim

1965 Landsmøte Bergen

1967 Landsmøte Oslo

1969 Landsmøte Tromsø

1971 Landsmøte Trondheim

1973 Landsmøte Kristiansand S

1974 Representantskapsmøte Trondheim

1975 Landsmøte Sandefjord

1976 Representantskapsmøte Oslo

1977 Landsmøte Stavanger

1978 Representantskapsmøte Trondheim

1979 Landsmøte Lillehammer

1980 Representantskapsmøte Bergen

1981 Landsmøte Molde

1982 Representantskapsmøte Fredrikstad

1983 Landsmøte Bodø

1984 Representantskapsmøte Stavanger

1985 Landsmøte Røros

1986 Representantskapsmøte Tromsø

1987 Landsmøte Loen

1988 Representantskapsmøte Bergen

1989 Landsmøte Alta

1990 Representantskapsmøte Trondheim

1991 Landsmøte Kristiansand S

1992 Representantskapsmøte Haugesund

1993 Landsmøte Sandefjord

1994 Representantskapsmøte Narvik, WACS -94, Stavanger

1995 Landsmøte Lillehammer

1996 Representantskapsmøte Førde, WACS -96 Israel

1997 Landsmøte Oslo

1998 Representantskapsmøte Steinkjer, WACS -98 Australia

1999 Landsmøte Bergen

2000 Representantskapsmøte Alta, WACS 2000 Nederland

2001 Nordisk Kongress Kristiansand

2001 Landsmøte Sarpsborg

2002 Representantskapsmøte Lofoten

2003 Landsmøte Trondheim

2004 Representantskapsmøte Kongsberg

2005 Landsmøte Tromsø

2006 Landsmøte Svalbard

2007 Landsmøte Langesund

2008 Landsmøte Førde

2009 Landsmøte Kristiansand

2010 Landsmøte Trøndelag

2011 Landsmøte Fauske

2012 Landsmøte Lillehammer

2013 Landsmøte Haugesund

2014 Landsmøte Oslo

2015 Landsmøte Stavanger

2016 Landsmøte i Harstad

2017 Landsmøte Sandefjord

2018 Landsmøte i Bergen

2019 Landsmøte i Lyngdal

2020 Landsmøte ble ikke avholdt pga Covid-19/ Koronapandemi

2021 Landsmøtet ble avholdt digitalt på TEAMS

2022 Landsmøtet ble avholdt digitalt på TEAMS

2023 Landsmøte i Førde

2024 Landsmøte i Trondheim

Vinnere i NM i kokkekunst

2022 Nils Flatmark

2020 NM ble ikke arrangert grunnet Covid

2018 Håvard Werkland

2017 Kjell Patrik Ørmen Johnsen

2016 Øyvind Bøe Dalelv

2015 Kåre Andre Hjartholm

2014 Christian Andre Pettersen

2013 Fredrik Log

2012 Thomas Johansen Borgan

2011 Christian Andre Pettersen

2010 Ørjan Johannessen

2009 Halvar Elllingsen

2008 Alexander Berg

2007 Gunnar Hvarnes

2006 Gunnar Hvarnes

2005 Erling Stenersen Sundal

2004 Bjørn Cameron Alexander

2003 Geir Skeie

2002 Roger Malmin

2001 Ole Erik Løkken

2000 Erling Sundal

1999 Tommy Østhagen

1998 Beathe Hals

1997 Trond Moi

1996 Trond Moi

1995 Trond Moi

1994 Odd Ivar Solvold

1993 Odd Ivar Solvold

1992 Palle Jørgensen

1991 Odd Ivar Solvold

1990 Bent Stiansen

NKL Æresmedlemmer

1979 Andre Engh (KM Oslo) †

1979 Rolf Svendsen (Trondheim Oslo) †

1979 Magne Aakvik (Trondheim Oslo) †

1982 Arvid Skogseth (KM Oslo)

1984 Otto Ramsbacher (KM Drammen) †

2001 Lauritz W. Hansen (KM Rogaland)

2003 Arne Bertelsen (Bergen KM)

2004 Ib Wessman (KM Drammen)

2004 Folke Sundqvist (KM Oslo) †

2004 Armand Julseth (KM Rogaland) †

2007 Einar Øverås (KM Narvik)

2013 Svein Magnus Gjønvik, KM Trondheim

2019 Bodil Helgesen (NKL Vestfold)

2022 Monica Anita Jakobsen (NKL Trondheim)

2023 Hans Dahl Ørstavik (NKL Rogaland)

2023 Steinar Voreland (NKL Sørlandet)

2023 Håkon Reigstad (NKL Bergen)

2024 Kristine Hartviksen (NKL Oslo)

2024 Terje Moen (NKL Trondheim)

 

Hederstegn i NKL

1979 Reidar Andersen (KM Oslo)

1979 Svein Ødemark (KM Oslo)

1979 Alfred Næss (KM Oslo)

1979 Levin Halvorsen (KM Oslo)

1979 Tage Clausen Hansen (KM Drammen)

1979 Roald Trøye (KM Oslo)

1984 Arne Gade (Vestfold KM)

1984 Aase Grimstad (Vestold KM)

1984 Erling Grimstad (Vestfold KM)

1988 Erling Utne (Trondheim KM)

1994 Hroar Dege

1995 Arne Wisth

1998 Bengt Wilson

Paul Schaltenbrands Legat

2003 Kari Innerå

2004 Tom Victor Gausdal

2009 Elise Rønning

2011 Adam S. Bjerck

2012 Øyvind B. Dalelv

2013 Mary Ann Skjeie

2014 Daniel Andre Lund Egholm

2015 prisen ble delt ut til 3 personer
Thomas Borgan, Emil Thorsvik og Marius Dragsten Kjeldsrud

2016 prisen ble delt ut til Christian Andre Pettersen og Frida Netland Berge

2018 Legatet ble tildelt 3 personer – Pavel Pavlov, Patrik Hemstrøm, Fredrik Lundberg

2019 Legatet ble ikke delt ut

2020 David Said

2021 Legatet ble ikke delt ut

2022 Runa Kvendseth

2024 Legatet ble tildelt Håvard Onsøyen og Andreas E. Fjellheim

Andre Enghs Gullnål

1966 Andre Engh †

1967 Paul Schaltenbrand †

1967 Kåre Aasheim

1967 Rolf Svendsen

1967 Thommas Næss

1972 Reidar Andersen

1973 Fredrik Wester

1974 Levin Halvorsen

1978 Magne Aakvik

1982 Arvid Skogseth

1984 Otto Ramsbacher †

1985 Edgar Ludl

1986 Armand Julseth †

1987 Arne Bertelsen

1988 Ola Olsen

1989 Tore Hovland

1990 Ingrid Espelid Hovig

1991 Hans Jebsen

1992 Kjell Innli

1993 Folke Sundquist †

1994 Marta Offerdal †

1995 Lauritz W. Hansen

1996 Jon Signar Johnsen

1997 Bente Halsos †

1998 Harald Osa

1999 Eyvind Hellstrøm

2000 Bengt Wilson

2001 Steinar Lindstrøm

2002 Ikke delt ut

2003 Svein Magnus Gjønvik

2004 Einar Øverås

2005 Mette Borchevink Thurmann Moe

2006 Anne Dorthe Magnus Ask

2007 Sven Erik Renaa

2008 Ikke delt ut

2009 Jon E. Henriksen

2009 Erling Kristian Bjørstad

2010 Håkon Reigstad

2011 Gunnar Hvarnes

2012 Harry Ertresvaag

2013 Frode Myklevik

2014 Tom Victor Gausdal

2015 Steffen Engelhard

2016 Steinar Voreland

2017 Kristine Hartviksen

2018 Hans Dahl Ørstavik

2019 Kåre L. H. Andersen

2020 Ikke delt ut

2021 Geir-Rune Larsen

2022 Inge Johnsen

2023 Brith Bakken

 

Sverige

1968 Arthur Nyh

 

Danmark

1968 Otto Jensen

1968 Knud Pedersen

 

Finland 1977 Osmo Norha

 

Andre

1968 Emilie Perrin

1968 Fermand Savoye

1970 Ernst Falcet

1972 Josef Rameaux

1973 Jean Ducroux

1976 Paul Lentz

Årets Kjøkkensjef

1979 Alfred Springer

1980 Edgar Ludl

1981 Willy Wyssenbach

1982 Magne Bjørdalen

1983 Eyvind Hellstrøm

1984 Arne Brimi

1985 Arvid Skogseth

1986 Harald Osa

1987 Lars Erik Undertun

1988 Henning Stordal

1989 Robert Bruun

1990 Freddie Nielsen

1991 Lasse Pallesen

1992 Harald Brox

1993 Bent Stiansen

1994 Jan Arne Hove

1995 Odd Ivar Solvold

1996 Trond Moi

1997 Lars Barmen

1998 Josef Schreiner

1999 Terje Ness

2000 Atle Bjøringsøy

2001 Fredrik Hald

2002 Charles Tjessem

2003 Roy Magne Berglund

2004 Kristoffer Hovland

2005 Hanne Frosta

2006 Endre Ludvig Olsen

2007 Torbjørn Forster

2008 Svein Erik Renaa

2009 Johnny Trasti

2010 Lars Erik Vesterdal

2011 Geir Magnus Svae

2012 Brith Bakken

2013 Trude Norevik, KM Bergen

2014 Arnt Johannessen

2015 Heidi Bjerkan

2016 Frode Selvaag

2017 Gunnar Jensen

2018 Renee Fagerhøi

2019 Christer Rødseth

2020 Vegard Stormo

2021 Hallvard Ellingsen

2022 Stian Haugnes

2023 Espen Aunaas

Årets Styreleder ( Evergood prisen)

1990 Jan Arne Hove

1991 Ludvig Pedersen

1992 Steinar Voreland

1993 Frode Myklevik

1994 Einar Øverås

1995 Sigve Skretting

1996 Gunnar Nagell Dahl

1997 Erling K. Bjørstad

1998 Åge Nikolaisen

1999 Steinar Lindstrøm

2000 Sigmund Hansen

2001 Håkon Reigstad fra Bergen KM

2002 Per Lauritz Lien

2003 Terje Moen

2004 Roger Øverås

2005 Stine Aaby

2006 Jørgen Reed (KM Haugalandet)

2007 Svein Magnus Gjønvik (Trondheim KM)

2008 Hans Dahl Ørstavik (KM Rogaland)

2009 Jørn Olsen (KM Oslo)

2010 Jens Ramfjord (KM Nord Trøndelag)

2011 Eva Danielsen (Bergen KM)

2012 Hege Skarvøy (KM Sogn og Fjordane)

2013 Anita Løyning (KM Rogaland)

2014 Petter Markussen (KM Troms)

2015 Jørn Erik Johnsen ( KM Troms)

2016 Steinar Voreland (KM Sørlandet)

2017 Johan Nikolaisen (KM Møre og Romsdal)

2018 Bodil Erdalsdal (NKL Sogn & Fjordane)

2019 Morten Martinsen ( NKL Østfold)

2020 Rita Slettum (NKL Troms)

2021 Thomas Holmstrøm (NKL Narvik)

2022 Trond Andresen (NKL Vestfold)

2023 Knut Johannessen (NKL Østfold)

Årets mest fårete laug

2000 Trondheim KM

2001 Bergen KM

2002 KM Lofoten & Vesterålen

2003 KM Telemark

2004 KM Telemark

2005 KM Telemark

2006 KM Oslo

2007 KM Oslo

2008 KM Hedmark og Oppland

2009 Bergen KM

2010 Bergen KM

2011 KM Finnmark

2012 KM Bodø og omegn

2013 KM Oslo

2021 NKL Sogn- og Fjordane

HM Kongens fortjenestemedalje

1961 André Engh

1995 Arvid Skogseth

1997 Otto Ramsbacher

1997 Magne Aakvik

2012 Lauritz W. Hansen

 

 

Nordisk Kjøkkenchef Federations «Cordon Rouge»

1974 Andre Engh og Rolf Svendsen

1976 Tore Hovland

1977 Magne Aakvik

1979 Arvid Skogseth

1981 Arne Bertelsen

Paul Schaltenbrand

1983 Levin Halvorsen

1984 Edgar Ludl

1987 Folke Sundquist

1989 Svein Bugge

1989 Otto Ramsbacher

1993 Lauritz W. Hansen

1993 Kurt Løklingeholm

1995 Per Eik

1995 Jan Nilsen

1999 Svein M. Gjønvik

2001 Torstein Line

2001 Steinar Voreland

2003 Einar Øverås

2005 Gunnar Nagel-Dahl

2007 Håkon Reigstad

2009 Sigve Skretting

2009 Frode Myklevik

2011 Lars T. Carlsen

2015 Elisabeth Bryne

2017 Eva Danielsen og Ove Hestad

2019 Frode Jensen og Tom Atle Steffensen

 

Sverige

1964 Folke Book

1972 Bjørn Halling

1976 Lasse Johansson

1977 Ivar Hammarberg

1979 Håkan Håkansson

1981 Bent Stenström

1983 Wolfgang Czarnotta

1984 Gunnar Andersson

1984 Willy Abler

1987 Sture Svantesson

1989 Anders Zetterström

1991 Kurt Weid

1993 Johan Weber

1993 Peter Striegenitz

1993 Lars Nordin

1995 Gert Klötzke

1999 Anders Hjernberg

 

Island

1977 Ib Wessman

1979 Hilmar B. Jønsson

1995 Bragi Ingarson

1999 Gissur Gudmundsson

1999 Jacob Magnusson

2001 Sigurvin Gunnarsson

 

Finland

1972 Osmo Norha

1977 Aili Tammien

1981 Erkki Markamo

1983 Eero Mäkelä

1984 Keijo Olander

1987 Karlo Kukkanen

1991 Juha Niemö

1993 Harry Lilijenkamf

1999 Martti Lehtinen

1999 Jorma Haranen

2001 Tapio Laine

 

Danmark

1970 Lauritz Krøll

1976 Edmunt Winther

1976 Arne Jørgensen

1977 Poul Nielsen

1977 Werner Iversen

1979 Mogens B. Andersen

1981 Bendt Johansen

Knud Pedersen

Otto Jensen

1983 Jann Christensen

1984 Benno Lauritzen

1984 Gert Sørensen

1987 Ernst Hansen

1987 Henning Ryding

1991 Willy Nielsen

 

 

Æresmedlemskap og ærespresidenter i Nordisk Kjøkkenchefs Federation

Ærespresidenter:

André Engh, Norge †

Arthur Nyh, Sverige

2015 Einar Øverås, Norge

 

Æresmedlemskap:

Norge 1991 Arvid Skogseth

1993 Arne Bertelsen

1995 Folke Sundquist †

2003 Arne Bertelsen

 

Sverige

Folke Book

 

Finland

1993 Jorma Pohjolainen

Osmo Norha

 

Danmark

Carl Johan Green Nielsen

Otto Jensen

Poul Nielsen

Knud Pedersen

 

Cordon d’Or

Norge

1970 Paul Schaltenbrand †

1974 André Engh †

1984 Arvid Skogseth

1994 Lauritz W. Hansen

 

Finland

1974 Osmo Norha

 

Danmark

1979 Paul Nielsen

Nordisk Kongress

1991 Stavanger

2001 Kristiansand

2011 Bergen

2013 Göteborg, Sverige

2015 Aalborg, Danmark

2017 Lahti, Finland

2019 Reykjavik, Island

2023 Hell, Norge

WACS Kongress

1990 Singapore

2002 Kyoto, Japan

2004 Dublin, Irland

2006 Auckland, New Zeeland

2008 Dubai, Forente Arabiske Emirater

2010 Santiago, Chile

2012 Daejeon, Sør Korea

2014 Stavanger, Norge

2016 Thessaloniki

2018 Kuala Lumpur, Malaysia

2020 Russland (avlyst)

2022 Abu-Dhabi

2024 Singapore