Rekrutteringsprosjekter

«Vi dekker til fest» https://www.facebook.com/videkkertilfest

Film om Restaurant og Matfag    Restaurant og matfag.no

Udir.no – Restaurant- og matfag

Utdanningsprogram – Restaurant- og matfag | vilbli.no

Young Chefs

Young Chefs er en egen gruppe for kokker som er under 25 år.
Her arrangeres egne samlinger, de har sin egen facebook side og får rabatterte priser på alle NKL sine arrangement.
Målet er å samle og aktivisere også de unge medlemmene i NKL, og kan i tillegg brukes i verve sammenheng.