Norske Kokkers Landsforening (NKL) har gjennom flere tiår jobbet aktivt og vært svært opptatt av rekruttering til kokkfaget.
Blant flere gode tiltak har kokkekonkurranser alltid vært et viktig verktøy for å skape oppmerksomhet rundt kokkefaget.
I tillegg til kokkekonkurranser, setter NKL og NKLs foreninger søkelys på ulike aktiviteter i samarbeid med skole og næringsliv.
Barn og unge skal gjennom forskjellige aktiviteter oppleve matglede, bli inspirert og motivert til å velge utdanningsprogrammet restaurant- og matfag.

I 2022 og 2023 er NKL en av flere organisasjoner som deltar i det store nasjonale rekrutteringsprosjektet, med økonomisk støtte fra Landbruks- og matdepartementet.
Prosjektet jobber målrettet med en nasjonal rekrutteringskampanje for å øke rekrutteringen til mat-og måltidsbransjen.

NKL er opptatt av et tydelig søkelys på praktiske og fysiske aktiviteter. Der møtet mellom mennesker påvirker den enkelte ungdom og foreldres valg om utdanning. Fysiske aktiviteter skal sammen med digital, tilgjengelig informasjon - gi det beste grunnlag for et riktig utdanningsvalg.

Norske Kokkers Landsforening(NKL) har like interesser som andre organisasjoner i mat og måltidbransjen. Derfor samarbeider NKL med Baker- og Konditorbransjens Landsforening(BKLF) og Stiftelsen Norsk Gastronomi(SNG), for å fremme utdanningsprogrammet restaurant- og matfag generelt, og kokk-, baker- og konditorfaget spesielt.

NKL fremholder søkelyset på vellykkede rekrutteringstiltak, og jobber nå med å forsterke enkelte rekrutteringsaktiviteter, for at det fortsatt skal fenge ungdomene i målgruppen.

Her er eksempler på nasjonale aktiviteter, som skaper stort engasjement og som presenterer våre fag på en god måte;

 • VI DEKKER TIL FEST
 • UNG RESTAURANT
 • KOKKEKAMP
 • VI BAKER OG SMAKER

Norske Kokkers Landsforening  arrangerer flere egenproduserte aktiviteter,hvor søkelyset er å skape matglede, motivasjon, inspirasjon og oppleve mestring.

Her er noen eksempler;

 • MINI Chefs – for barn og unge i alderen 10-15 år – https://nkl.no/blog/mini-chefs/
 • Et matglede tilbud til barn og unge i alderen 10-15 år, med fokus på gode matopplevelser sammen med profesjonelle kokker i Norske Kokkers Landsforening
  • inspirere barn og ungdom i alderen 10-15 til å spise riktig mat, samt å kunne lage et næringsriktig måltid med gode norske råvarer.
  • kunne lage en god frokost, en riktig lunsj / matpakke, mat i farta, hverdagsmat, helg- og høytidsmat.
  • bli kjent med Det Norske Kjøkken, den norske tradisjonsmaten og norske råvarer
  • få lyst til å bli kokk og søke restaurant- og matfag VG1
  • gi foreldre nyttig informasjon
 • KOKKECAMPUS – for elever mellom VG1 og VG2, 16-17 år – https://nkl.no/blog/norske-kokkers-landsforenings-kokkecampus-2021/
 • En arena hvor for fremtidens Norske Kokker, den enkelte deltager skal bli inspirert, oppleve mestring, bli motivert til å gjennomføre VG2 og sin fremtidige kokkekarriere
 • Årets Kokketalent Prisen tildeles den eleven som utmerker seg gjennom sin skriftlige søknad, sin presentasjon av seg selv på film, gjennom sitt engasjement under hele KokkeCampus, gjennom sine holdninger og i den avsluttende SPEED-COOKING konkurransen. Prisen ble delt ut på NKL KOKKECAMPUS årlig
 • Konkurransekultur blant norske kokker
  NKL og e Norske Kokkelandslagene har siden 1968 utviklet unge kokketalenter til å bli vinnere i de store og mest prestisjefylte kokkekonkurransene i verden. Den formidable innsatsen har hatt, og har fortsatt, enorm betydning for rekrutteringen til kokkfaget
 • I snart 40 år har Norges Cup, nå ASKO Servering Norgescup, vært Kokke-Norges arena hvor fremtidens fremste fagfolk konkurrerer i en prestisjepreget konkurranse for kokkelærlinger. Mange kokketalenter og internasjonale konkurransekokker har startet sin konkurransekarriere her. Christian Andre Pettersen, Øivind Bøe Dalelv, Ørjan Johannessen, Karl Erik Pallesen, Christer Rødseth og Runa Kvendseth har alle deltatt i Norges Cup.
 • En annen viktig konkurranse er TINE MatCup, et samarbeid mellom TINE og Norske Kokkers Landsforening. I snart 15 år har kokk- og servitørelever på Vg2 blitt invitert til å konkurrere. Målet med konkurransen er å motivere unge fagutøvere og styrke rekrutteringen til kokkefaget.

BLI KOKK NÅ!

FORM – opplæringskontorene i restaurant og matfag, har en veldig bra nettside – https://restaurantogmatfag.no/

På nettsiden til utdanning.no finner du en presentasjon av alle de 11 fagene i utdanningsprogrammet

Bli Kokk – https://utdanning.no/yrker/beskrivelse/kokk

NHO reiseliv lanserte i 2021 nettstedet SMAK DEG FREM. Restaurant – og matfag handler ikke bare om hva du blir, men hva du lærer.

Bli med på innsiden og bli kjent med mulighetene – https://www.smakdegfrem.no/

NKL Young Chefs - faglærte kokker under 25 år

 • NKLs 23 foreninger skal vøre et Young Young Chefs
 • Fra NKLs 23 foreninger velges det  2 stk Young Chefs ambassadører, de er bindeledd mellom alle medlemmer under 25 år, NKL og NKF
 • I landsstyret skal det til enhver tid være ett styremedlem som er Young Chef-mentor og har hovedansvaret for Young Chef-ambassadørene
 • Young Chefs aktiviteter skal ligge som et punkt i NKLs vedtekter, strategi og handlingsplan, og det skal følge egne midler til drift av aktivitetene for Young Chefs
 • Rekrutteringsansvarlige i hver enkeltbav NKLs 23 forening er mentor for lokale Young Chef

Norske Kokkers Landsforening har for tiden disse to Young Chefs ambassadørene;

WACS – legger mye ressurser og energi i at unge kokker under 25 år skal oppleve en global tilknytning

WORLDCHEFS YOUNG CHEFS CLUB

https://worldchefs.org/young-chefs-club/

Welcome to the online headquarters of Young Chefs from the WORLD ASSOCIATION OF CHEFS’ SOCIETIES – WORLDCHEFS, a dynamic global network of more than 100 chefs associations representing chefs at all levels and across all specialties worldwide.

Our mission is to reach out to our members around the world to drive and encourage the development of Young Chefs Clubs while mentoring our Global Young Chef Ambassadors to develop and deliver initiatives such as the Young Chef Culinary Culture Exchange Program and Bill Gallagher Yong Chefs Forum.

Guided by our four pillars – Friendship, Education, Cuisine and Culture, we provide mentoring support to our global network of Young Chefs Clubs. We deliver a world class educational mentoring forum to engage and promote friendship among the Young Chefs Clubs, empowering culinary excellence through fostering a culture of lifelong learning and leadership while underscoring the importance of Cultural understanding and Humanitarianism