Nordisk Kjøkkenchef Fédération (Nordic Chefs Association- NKF )

Nordisk Kjøkkenchef Fédération er en partipolitisk nøytral organisasjon hvor hvert av de nordiske landene (Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige) er tilsluttet. Organisasjonen har som mål å samle og fremme kokkefaget i Norden.

Kongressen til NKF er foreningens høyeste myndighet og NKF ledes av et styre som velges på kongressen. Styret skal bestå av 2 representanter fra hvert medlemsland. I tillegg velges 2 vararepresentanter fra hvert land. Presidenten velges på kongressen og er et av styremedlemmene. Styret sammensettes for følgende perioder; president 2 år, styremedlemmer for 4 år og vara for 2 år.

Nyvalgt og nåværende President i NKF er Thorir Erlingsson fra Island

(Headerfoto: Nordic Chefs Association, juni 2023)

Trykk her for å komme til NKFs offisielle nettsider.