Norske Kokkers Landsforenings partnerprogram, skal bidra til å finansiere NKLs aktiviteter.

NKLs partnerprogram

  • For finansiering av NKLs aktivitet
  • Skal gi organisasjonen kraft og ressurser til å gjennomføre
  • Henvende seg til næringslivet og andre som finner det meningsfylt og verdifullt å bidra til å nå NKLs mål og ambisjoner, samt styrke sin egen markedsverdi

NKLs partnerprogram er bygd opp med 5 nivåer

GENERALPARTNER
HOVEDPARTNER
PARTNER
STØTTEPARTNER
LEVERANDØR

Stringent struktur, med mulighet for skreddersøm basert på individuelle ønsker

  • Definert eksklusivitet
  • Transparens
  • Forutsigbarhet
  • Rettferdig beregning av ytelse og motytelse