Visjon
NKL skal være de faglærte kokkers fremste møteplass.

Verdier kan best sammenlignes med en persons egenskaper.
I NKL ønsker vi å fremstå som:

NKL-KOKK
N: Nyskapende
K: Kompetent
L: Løsningsorientert

K: Kreativ
O: Omgjengelig, omsorgsfull
K: Kvalitetsbevisst
K: Kunnskapsrik, kultivert

NKL har under utarbeidelse nye vedtekter  som knyttes opp mot strategi og utviklings planer for foreningen. Dette arbeidet avsluttes opp mot Landsmøtet 2022

 

 

Strategi

Rekruttering til faget i tverrfaglig samarbeid
De norske kokkelandslagene skal være en del av NKL
Flere medlemmer skal ha lyst å melde seg inn i NKL
NKL skal skaffe spennende og økonomisk lønnsomme prosjekter for laugene
NKL skal være mer synlig i media på saker som angår foreningen
NKL skal være en foretrukket matfaglig organisasjon for kokker
NKL skal arbeide for rekruttering, kompetanseheving og videreutvikling av kokkefaget
NKL skal ha en aktiv og attraktiv nettportal
Kjøkkensjefen skal ha variert stoff: NKL-relaterte saker i kombinasjon med godt trend stoff, faglig påfyll og utvikling
ivareta og videreutvikle prosjekter med norsk mat og matkultur
NKL skal ha en sunn økonomi som bygger opp foreningens egenkapital
NKL skal ha to kokkelandslag som konkurrerer internasjonalt
NKL skal være aktive i NKF og WACS/ World Chefs
NKL skal arbeide aktivt for å rekruttere nye medlemmer, 100 nye medlemmer årlig er 5-6 medlemmer per laug

NKL skal tilrettelegge for kompetanseheving gjennom:


– Årlig gjennomføre Wacs dommerkurs
– Faglig påfyll i lokale laugsmøter
– Faglig påfyll i forbindelse med landsmøtet
– Tilrettelegge for videreutvikling av faget i et bredt perspektiv
– Arbeide aktivt for å påvirke kokkeutdanningen i Norge
– Samarbeide med skoler og næringsliv til det beste for å fremme faget
– Påvirke reiselivsnæringen til å ha økt fokus  på norsk mat
– NKL skal støtte opp under prosjekter som fremmer norsk mat, småskalaproduksjon,  slowfood og festivaler
– Økt satsning på nasjonale prosjekter som  inkluderer laugene som kunnskaps-formidlere
– Økt fokus på kurs i barnehager og skoler
– Utvikle nye innfallsvinkler som også fenger yngre medlemmer