For å rette søkelys på rekrutteringen til kokkefaget har NKL startet en årlig utmerkelse hvor Årets lærebedrift kåres.
Målet er at utmerkelsen skal bli bransjens mest prestisjetunge pris.

Norges Kokkemesteres Landsforening (NKL), NHO Reiseliv og Foreningen for opplæringskontorene i restaurant og matfag (FORM) deler hvert år ut prisen «Årets Lærebedrift».
Prisen skal være en spore, inspirasjon eller honnør for godt utført arbeid for opplærings-bedrifter i Norge.
Prisen gis til en bedrift som har utmerket seg i sitt arbeid for å drive opplæring av kokkelærlinger, og som har gjort seg bemerket i sitt lokalmiljø, region eller nasjonalt.
Bedriften må ha utmerket seg det siste året eller de siste årene på en positiv måte for fremme av faget; godt arbeidsmiljø, faglig utvikling, positiv omtale i media eller på annen positiv måte for å fremheve faget.

 

Samarbeidspartene
Styret i NKL har invitert NHO Reiseliv og Foreningen for hotell, restaurant og reiseliv (FORM) til å delta i samarbeidet og være stiftere og støttespillere på lik linje med NKL. Prisen deles ut på landsmøte hvert år. For mer informasjon om statutter, se her Statutter

Forslag til kandidater
Medlemmer i NKL, Foreningen for  opplæringskontorene i restaurant- og matfag ( FORM) og NHO Reiseliv kan komme med forslag til aktuelle kandidater.
Frist for innsendte forslag er 1. februar hvert år

Alle forslag sendes til administrasjonen i NKL v/ Daglig leder

 

Årets lærebedrift

2015 Bekkjarvik Gjestgiveri
2014 Opplæringskontoret for Restaurant- og Matfag i Nordre
2013 Statholdergaarden