Landstyret 2020/2021

Endringer i NKL landsstyre fra 1.august 2020

Landsstyret i Norske Kokkers Landsforening 2020/2021

President Kim-Haavard Larsen

Styreleder

Daglig arbeidsgiveransvar for daglig leder

Representerer NKL, også i media

Leder av NKLs arbeidsutvalg med visepresident og daglig leder

Samarbeid med NKLs Generalsponsor, Hovedsponsorer, Sponsorer og Støttespillere

Kokkelandslagene, senior, junior og Community Catering

Styremedlem i Nordisk Kjøkkensjef Federation

NKLs delgat i WACS European Metting og WACS world congress and expo

Styremedlem i Stiftelsen for rekruttering til restaurant og matfag

Regionsansvar: NKL Finnmark, NKL Troms, NKL Harstad, NKL Narvik, NKL Lofoten og Vesterålen, NKL Bodø

Visepresident Svein Magnus Gjønvik

Stedfortreder for president når president ikke kan representere.

(Dette avtales med president i hvert enkelt tilfelle)

Medlem av NKLs arbeidsutvalg

Konkurranser: NM Kokkekunst, Nordic Chef, Global Chef

Det Norske Kjøkken    Organisasjonsstruktur

Beskyttelse av kokkefagbrev

Regionsansvar: NKL Telemark, NKL Vestfold, NKL Drammen, NKL Innlandet, NKL Oslo, NKL Østfold

Styremedlem Kristine Øvrebø

Konkurranser Tine Matcup / Norgescup for kokk- og servitørlærlinger

Norges Ambassadør for World Chefs Without Borders

Regionansvar for: NKL Bergen, NKL Haugalandet, NKL Rogaland, NKL Sørlandet, NKL Aust -Agder

Styremedlem Merethe Lundberg

YC-Mentor, koordinator og rekruttering for Young Chefs Ambassadører og Young Chefs lokalt

Rekruttering med ansvarsområde opplæringsnivåer fra skole til FORM

Rekruttering som koordinator for laugenes rekrutteringsansvarlige

Norges representant i World International Chefs Day og Chefs Feed the Planet og I Regjeringens oppnevnte utvalg for rekruttering til måltidsbransjen.

Styremedlem Kyrre Dybdal

Ansvarlig for oppbygging, drift og vedlikehold av NKL Skolen. Kokke Campus

Regionsansvar: NKL Sør-Helgeland, NKL Nord Trøndelag, NKL Trondheim, NKL Møre og Romsdal, NKL Sogn og Fjordane

Møteplan for NKLs styre aug. 2020 /mars 2021

Høst 2020

15.september                  Landsstyremøte

22.september                  Stort Styremøte

13.oktober                         Landsstyremøte

20.oktober                         International Chefs day

6-8.november                  NKF styremøte,

10.november                    Landsstyremøte

10.desember                    Julefrunsj

10.desenber                     Landsstyremøte

 

Landsstyret velges på NKLs landsmøte, og består av medlemmer fra NKLS foreninger.

 

Styremedlem