NKLs Landsstyre

Norske Kokkers Landsforening ledes av et styre som velges på landsmøtet. Styret skal bestå av President, Visepresident, tre styremedlemmer og to varamedlemmer.

For å sitte i NKLs landsstyre er det en fordel at man har hatt styreverv i en NKL forening. Styremedlemmene bør velges fra forskjellige NKL foreninger.

Et av de 3 styremedlemmene skal være et eksternt styremedlem.

  • Med et eksternt styremedlem menes en person som ikke er medlem i NKL eller på annet vis er direkte knyttet til NKL.
  • Kandidater til eksternt styreverv skal foreslås av det til enhver tid sittende styret, og styret er selv ansvarlig for å informere valgkomiteen om kandidatene til eksternt styreverv.
  • For å kvalifisere til denne posten i NKL styret, skal kandidaten ha eller har hatt styreverv utenfor NKL som organisasjon.
  • Kandidatene skal ha god forståelse for økonomi, drift og være godt orientert om vår bransje.

Landsstyret i Norske Kokkers Landsforening 2022/2023

President Kim-Haavard Larsen, NKL Harsatd

Visepresident Kyrre Dybdal, NKL Trondheim

Styremedlem Anita Løyning, NKL Rogaland

Styremedlem Asle Faannessen, NKL Oslo

Styremedlem Hilde Veum-Wahlberg, ekstern

Varamedlem Nils Flatmark, NKL Jotunheimen

Varamedlem Ona C. Totland, NKL Bergen

President, visepresident og daglig leder utgjør NKLs arbeidsutvalg.