NKLs Landsstyre

Norske Kokkers Landsforening ledes av et styre som velges på landsmøtet.

§ 8 Landsstyret

Styret skal bestå av president, visepresident, 2 styremedlemmer fra NKL, 1 eksternt styremedlem og 2 varamedlemmer. Landsstyremedlemmene velges for 2 år av gangen. President og ett styremedlem velges ett år, de resterende tre velges året etter.

Landsstyret i Norske Kokkers Landsforening 2024/2025

F.V: Gunn Inger Røkke Ruud, William Torstenbø, Einar Øverås, Roy Vedlog, Ona C. Totland, Nils Flatmark og Rita Slettum.

President Kyrre Dybdal, NKL Trondheim

Visepresident Rita Slettum, NKL Oslo

Styremedlem Einar Øverås, NKL Troms

Styremedlem Ona C. Totland, NKL Bergen

Styremedlem Gunn Inger Røkke Ruud, ekstern

1. Varamedlem Roy Vedlog, NKL Møre og Romsdal

2. Varamedlem Nils Flatmark, NKL Trondheim

Young Chef representant, William Torstenbø

President, visepresident og daglig leder utgjør NKLs arbeidsutvalg.