Landstyret 2021/22

Nytt Lands styre i NKL valgt på Landsmøtet i mars 2021

Landsstyret i Norske Kokkers Landsforening 2021/2022

President Kim-Haavard Larsen

Styreleder

Det nye styret er i tillegg til Kim-Håvard Larsen
Nestleder Kyrre Dybdal, NKL Trondheim
Styremedlem Anita Løyning, NKL Rogaland
Styremedlem Gunnar Jensen, NKL Troms
Styremedlem Asle Faannessen, NKL Oslo
Vara  Nils Flatmark, NKL Jotunheimen
Vara Heidi Tellnes Toft, NKL A-Agder

 

 

Landsstyret velges på NKLs landsmøte, og består av medlemmer fra NKLS foreninger.

 

Styremedlem