NKLs Landsstyre

Norske Kokkers Landsforening ledes av et styre som velges på landsmøtet.

§ 8 Landsstyret

Styret skal bestå av president, visepresident, 2 styremedlemmer fra NKL, 1 eksternt styremedlem og 2 varamedlemmer. Landsstyremedlemmene velges for 2 år av gangen. President og ett styremedlem velges ett år, de resterende tre velges året etter.

Landsstyret i Norske Kokkers Landsforening 2023/2024

President Kyrre Dybdal, NKL Trondheim

Visepresident Asle Faannessen, NKL Oslo

Styremedlem Rita Slettum, NKL Troms

Styremedlem Ona C. Totland, NKL Bergen

Styremedlem Hilde Veum-Wahlberg, ekstern

1. Varamedlem Roy Vedlog, NKL Møre og Romsdal

2. Varamedlem Nils Flatmark, NKL Trondheim

President, visepresident og daglig leder utgjør NKLs arbeidsutvalg.