Stiftelsen for rekruttering til restaurant og matfag

Stiftelsen er opprettet av ASKO Norge AS, NHO Reiseliv, Norges Kokkemesteres landsforening, Mat & Drikke gruppen AS og Scandic Hotels AS. Formålet er å rekruttere flere til restaurant-og matfag.

Utdrag fra stiftelsens vedtekter

Offentlige og private aktører innenfor opplæring, kurs og entreprenørskap kan søke stiftelsen om midler. Søknaden om midler må inneholde en prosjektbeskrivelse som gjør rede for hvilke tiltak som skal gjennomføres, når og med hvilke ressurser. Prosjektbeskrivelsen skal inneholde et detaljert budsjett som gjør rede for prosjektets totale budsjett og hva bevilgede midler skal brukes til.

Les mer om stiftelsen her

Stiftelsen har tre søknadsfrister per år, satt til 1. mars, 1. juni og 1 oktober.

Søknader sendes fortløpende til post@nkl.no.

Søknadsskjema klikk her: http://nkl.no/wp-content/uploads/2016/07/Søknadsskjema.docx

Rapport skjema klikk her: http://nkl.no/wp-content/uploads/2016/07/Rapportmal.docx

 

Paul Schaltenbrands Legat

Paul Schaltenbrands Legat

Norges Kokkemesteres Landsforening vedtok på sitt Landsmøte i 1975 å opprette et legat som skulle bære navnet ”Paul Schaltenbrands Legat”.
Stipendiene som gis skal brukes til studier innen kokkefaget, og de skal være faglig rettet med særlig vekt på den praktiske delen av faget.
De som søker stipendet må være kokker med fagbrev, som er aktive utøvere av kokkefaget.
Stipendiatene må forplikte seg til å gi en skriftlig rapport etter studiet som kan offentliggjøres.
Styret bestemmer størrelsen på stipendene. Stipendene utbetales etter offentliggjøring på landsmøte i Norges Kokkemesteres Landsforening.

Mer informasjon og søknadsskjema finner du her Søknadsskjema

Ønsker du eller ditt firma å bidra med pengegaver, ta kontakt med NKL.