Stiftelsen for rekruttering til restaurant og matfag

Stiftelsen ble opprettet av ASKO Norge AS, NHO Reiseliv, Norske Kokkers Landsforening, Mat & Drikke gruppen AS og Scandic Hotels AS.

Formålet er å rekruttere flere til restaurant-og matfag

Utdrag fra stiftelsens vedtekter

Offentlige og private aktører innenfor opplæring, kurs og entreprenørskap kan søke stiftelsen om midler. Søknaden om midler må inneholde en prosjektbeskrivelse som gjør rede for hvilke tiltak som skal gjennomføres, når og med hvilke ressurser. Prosjektbeskrivelsen skal inneholde et detaljert budsjett som gjør rede for prosjektets totale budsjett og hva bevilgede midler skal brukes til.

Les mer om stiftelsen her

Stiftelsen har tre søknadsfrister per år, satt til 1. mars, 1. juni og 1 oktober.

Søknader sendes fortløpende til stiftelsen@askoservering.no

Rapport skjema klikk her stiftelsen@askoservering.no

 

Paul Schaltenbrands Legat

Paul Schaltenbrands Legat

  • Kan årlig dele ut kr 100 000,-
  • Utdeling skjer én gang i året
  • Stipend kan bare tildeles kokker med fagbrev som aktivt utøver kokkfaget og stipendet skal brukes til studier innen kokkfaget
  • Studiene skal være klart faglig rettet og ha særlig vekt på den praktiske del av faget
  • Stipendiatene/ må forplikte seg til å gi en skriftlig rapport  etter studiet. Rapporten skal kunne offentliggjøres.
  • Legatets styre bestemmer størrelsen på stipendene
  • Stipendene utbetales etter offentliggjøring under ASKO Servering Norgescup
  • Søknad om stipend sendes styret innen 15. desember

Mer informasjon og søknadsskjema, får du ved henvendelse til post@nkl.no