Styret

Styret i NKL Møre og Romsdal 2021-22

Alf Holkestad styreleder

Roy Vedlog nestleder

Gerhard Kejzar økonomileder

Monica Solhjem sekretær

John Kristian Sundklakk styremedlem

John Morten Engeseth styremedlem

Johan Elias Åkre  styremedlem