Historie

Kokkenes Mesterlaug, Møre og Romsdal ble stiftet som underlaug av Trondheim KM i februar 1974. Eget laug fra 1976.

Vi er et av 23 lokal-laug som ar samlet under NKL (Norges kokkemestres landsforening)
Norges Kokkemesteres Landsforening (NKL) er en partipolitisk nøytral organisasjon som har til formål å arbeide for kokkefagets fremme ved:
•Å samle alle lokale Kokkenes Mesterlaug i en organisasjon.

•Å representere kokkefaget utad.

•Å arbeide for at fagopplæringen dekker tidsmessige og kvalitative krav.

•Å arbeide for kokkefagbrevets /mesterbrevets betydning for utøvelse av næringsvirksomhet innen vårt fagområde.

•Å arbeide for bruk og utvikling av det norske kjøkken.