Tilbake

Nytt styre blei valgt under årsmøtet 13.02 på Scandic Sunnfjord Hotell & Spa i Førde

Bodil Erdalsdal – Styreleier
Henning Titlestad – Nestleder
Trond Kolstad – Sekretær
Steinar Lindstrøm – Styremedlem
Ann-Elisabeth Lavik Akse – Økonomileier

Vara:
Arve Myklebust
Gunnvor Sunde