Årsmøte 2023 med utdeling av Cordon Bleu

Tilbake

Årsmøtet i NKL Innlandet ble avholdt på Kongsvinger Festning 24.02.2023

Tradisjonelle årsmøtesaker, ingen innkomne saker.

Nytt styre ble valgt

Valg ifølge vedtekter – innstillingen fra valgkomiteen ble enstemmig godkjent

Styrets leder Tone Strøm 2022-2024 ikke på valg

Styrets nestleder Bjørn Roger Akerholdt 2023-2025 gjenvalgt

Regnskap Morten Heiaas-Nitteberg 2022-2024 ikke på valg

Rekruttering Rune Veslum 2023-2025 gjenvalgt

Sekretær Terese Svarteng 2023-2025 gjenvalgt

Styremedlem Ulf Inge Vien 2023-2025 gjenvalgt

Styremedlem Gjermund Oppsahl 2023-2025 gjenvalgt

 

Valgkomité

Amund Holm 2023-2025 gjenvalgt

Anders Vangen 2023-2025 gjenvalgt

Utdeling av Cordon Bleu

CB ble tildelt

Rune Veslum

Tommy Ellstrøm

Styret gratulerer.