Tilbake

På stort styremøte i Trondheim 26 September 2018 ble det vedtatt å endre navnet på vår forening fra Norges Kokkemesteres Landsforening til Norske kokkers Landsforening.

Endringen fører til at både profil og logo oppdateres.

De enkelte lokale forenings navn blir region navnet .

For oss vil dette si

NKL Trondheim .