Styret og Komiteer 2021

Valgt Styre og komiteer for driftsåret 2021
 
Styret:
Styreleder                    Camilla Johansen

Nestleder                     Veronica Antonsen
Økonomi                      Gøran Freiberg
Sekretær                      Mette Beate Evensen

Styremedlem              Bjørn Erik Vangen

Styremedlem               Gry Merete Aasen
Styremedlem               Bjørn Høyem

 

Følgende komiteer ble valgt : Første navn oppført på den enkelte er Leder for komiteen.

Arr.komite                                                                                                Økonomi og materialkomite
Tommy Trøan                                                                                                     Knut Ståle Skogstad
Tommy Nilsen                                                                                                    Bjørn Høyem
Bjørn Høyem                                                                                                      Thor Idar Andreassen
Monica Jacobsen

Utvikling og reisekomite                                                                         Revisorer

Tommy Trøan                                                                                                     Snorre Simonsen
Morten Flenstad                                                                                                 Morten Flenstad
Tore Meland

 

CB / æresmedlem og jubile komite                                                            Valgkomite
Arne Knudsen                                                                                                      Tore Meland
Monica Jacobsen                                                                                                 Kyrre Dybdal
Geir Rune Larsen                                                                                                Steinar Iversen

 

Konkurranse komite                                                                                        Profil og rekrutterings komite
Åshild Hole                                                                                                           Geir Rune Larsen
Thomas Glørstad                                                                                                Asgeir Værnes
Espen Rønning                                                                                                   Dag Zimmerlund
Svein Magnus Gjønvik                                                                                       Øyvind Andersen

 

Messekomite                                                                                                      NM ansvarlig
Thor Erik Rossvold                                                                                            Svein Magnus Gjønvik
Harald Jansen                                                                                                       Young chef komite
Sven Davidsen                                                                                                    Gry Merete Aasen