Årsmøte for driftsåret 2023- 7 mars 2024

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NKL Trondheim for driftsåret 2023

I henhold til Norske Kokkers Landsforenings vedtekter § 11

Tid: Torsdag 7 mars 2024kl 17.00

Sted: Opplæringskontoret for hotell og restaurantfag

Sluppen, Trondheim

DAGSORDEN: 

1: ÅRSBERETNING

2: REGNSKAP

3: INNKOMNE FORSLAG

4: UTDELING AV CORDON BLEU

5: VALG I FLG. VEDTEKTENE

Alle forslag til Årsmøtet må være styret i hende innen 05.02 2024.  

Forslag sendes på E post til :  smgrh@online.no

Nødvendige sakspapirer sendes ut i sin helhet 1 uke før møtet avholdes

NB! Husk også kokkejakke når du deltar på årsmøtet! 

 

For Styret

NKL Trondheim

Styreleder

Bjørn Erik Vangen