NKL`s Hederstegn Cordon Bleu
1.  Hederstegnet Cordon Bleu har til formål utad å fremheve medlemmers faglige dyktighet, samt gjøre kjent vår mesterorganisasjons eksistens.
Kriterier for tildeling av hederstegnet Cordon Bleu er:
2 a) Berettiget til tildeling av CB er medlemmer som har minst 8 års praksis i faget inklusiv læretid, med minst 5 års aktiv medlemskap i laug tilsluttet Norges Kokkemesteres Landsforening, og et fremmøte på minst 70%, og som har vist stor faglig dyktighet og deltatt aktivt på arrangement som er i laugets regi. Etter anbefaling fra laugsstyret, kan det i enkelte tilfeller gis dispensasjon fra reglene om fremmøteprosenten.
2 b) Medlem av laug, landslaget og som er tilsluttet NKL, skal etter å ha deltatt i internasjonale konkurranser, og som har vunnet gull, sølv eller bronse. Tildelingen skal gjøres på landsmøtet eller rep.møte.
2 c) Dersom Norgesmesteren i kokkekunst er medlem, og ikke allerede har mottatt hederstegnet Cordon Bleu, skal han/hun tildeles dette på landsmøtet eller representantskapsmøtet.
2 d) Medlemstiden regnes fra det året han/hun blir opptatt som ordinært medlem.
3.  Før styret fatter vedtak skal en arbeidsgruppe på 3 laugsmedlemmer som innehar CB, komme med anbefalinger overfor styret om hvem som bør tildeles CB ut fra de som setter kravene til CB. Styret foretar så den endelige avgjørelsen. De tre personene skal velges for to år av valgkomiteen. Seremoni komiteen består av medlemmer med langt medlemskap i lauget og med verdig ramme rundt seremonien.
Det står fritt opp til styret å nedsette arbeidsgruppen.
4. Hederstegnet Cordon Bleu kan bæres ved årsmøter, oldermannsmøter, rep.møter, landsmøter, representasjon ved arbeid i spisesal, ved selskap, faglige utstillinger og ved høytidelige anledninger.
5.  a)Bæreren må til enhver tid opptre på en for lauget verdig måte. Misbruk
kan medføre tap av Cordon Bleu.
b)Det påhviler innehaver av Cordon Bleu å holde hederstegnet i en pen og
ren forfatning og at hederstegnet er sydd fast til det blå båndet.
6. Hederstegnet Cordon Bleu finnes i følgende grader:
a) NKL’s formannskjede, gullbånd under kjedet.
b) Tidligere oldermenn bærer rødt bånd i ytterkant.
c) Tidligere styreverv og redaktørverv i NKL bærer sølvbånd i ytterkant.
d) Medlemmer iflg. vedtekter bærer enkelt blått bånd.
e) Oldermannskjedet skal være på rødt bånd, fylkesvåpen/byvåpen på rød rosett
f) Tidligere formenn i NKL bærer gullbånd i yterkant
g) Tidligere Oldermenn som har hatt styreverv i NKL bærer rødt bånd og sølvbånd i
yterkant.
7.  a) Cordon Bleu er personlig
b ) Kan ikke lånes ut til andre
c) Ved bruk i reklame skal det være skriftlig avtale med NKL
d) Er man i tvil om bruk av Cordon Bleu skal man ta kontakt med oldermann
e) Medlemmer som melder seg ut av lauget, skal tilskrives av oldermann om at de
ikke kan bære Cordon Bleu i offentlig opptreden.
8.  På Cordon Bleu kan det bæres Andre Enghs Gullnål, mesterbrev symbol, Årets Kjøkkensjefnål og 25 års medlemskaps nål i lauget. På oldermannskjedet skal det bæres fylkes- eller byvåpen. Pins o.l. kan ikke bæres på Cordon Bleu. Cordon Bleu skal bæres på representativt antrekk.
*************
Hederstegnet Cordon Rouge:
Styret i NKF kan etter søknad fra hvert enkelt landsorganisasjon tildele Cordon Rouge til verdige
medlemmer som
– Er og har vært aktiv medlem i minimum 15 år
– Har gjort en verdifull innsats for det lokale laug og landsforening
– Påvirket og gitt bidrag til arbeid innen NKF

Nåværende og tidligere Medlemmer i NKL Trondheim som er tildelt hederstegnet Cordon Bleu og NKF Cordon Rouge

Cordon Bleu  Cordon Bleu Døde
Arvid Skogseth Jørgen Mørch Rolf Svendsen †
Atle Bjøringsøy Geir Krogh Albertsen Magne Aakvik † 2009
Odd Nikolaisen Mary-Ann Østvik Per Otto Hagen †
Bjørn Fagervold Geir Rune Larsen Olav Sommervold †
Per Klefstad Baard Nilsen †
Jan Finneide Sonja Hildrum Ivar Hellevik †
Arne Knudsen Lars Lian Carl Gustav Nilsen †
Sigmund Schønning Tor-Erling Gärtner Olav Berntsen †
Morten Flenstad Abdul Basit Erling Utne †
Roard Fredlund Terje Moen Bjarne Saltrø †
Sturla Næss Inge Johnsen Johannes Aas † 2009
Arne Teigene Geir Bauck Erling Pettersen †2011
Haakon Garstad Sverre Høstad †
Svein Magnus Gjønvik Erik Møbius Edith Hauge †
Norvald Sandvik Betty Rabben Odd Stamnes † 2011
Odd Hansen Thor Erik Rosvold Arvid Blakstad †
Lars Skomsvold Gustav Olsen Svein Wahlberg †
Maria Tuff Monica Jacobsen Edvard Strand †
Brit Randi Gjønvik Sven Davidsen Åge Nikolaisen  † 2019
Øyvind Andersen Kyrre Dybdal Roger Byberg † 2020
Tore Meland Tor Idar Andreassen Arvid Skogseth † 2021
Helge Helmersen Steinar Iversen Helge Helmersen † 2022
Asle Strømberg Christian R Tønnesen 2014
Odd Inge Holan Espen Rønning 2014 Cordon Rouge NKF
Dag Zimmerlund Thomas Borgan 2015 Magne Aakvik † 2009
Odd Gråbek Åshild Hole 2015
Hans Petter Ingdal Gøran Freiberg 2016
Arild Øien Thomas Glørstad 2017
Tore Aalberg Veronica Antonsen 2018
Asbjørn Jensen Camilla Johansen 2018
Øyvind Barø Stephanie Bang 2018
Stein Dybvik Mads Elshaug 2019
Palle Jørgensen Harald Jansen 2019
Tommy Trøan 2019
Cordon Rouge NKF Bjørn Erik Vangen 2021
Svein Magnus Gjønvik