NKL`s Hederstegn Cordon Bleu
1.  Hederstegnet Cordon Bleu har til formål utad å fremheve medlemmers faglige dyktighet, samt gjøre kjent vår mesterorganisasjons eksistens.
Kriterier for tildeling av hederstegnet Cordon Bleu er:
2 a) Berettiget til tildeling av CB er medlemmer som har minst 8 års praksis i faget inklusiv læretid, med minst 5 års aktiv medlemskap i laug tilsluttet Norges Kokkemesteres Landsforening, og et fremmøte på minst 70%, og som har vist stor faglig dyktighet og deltatt aktivt på arrangement som er i laugets regi. Etter anbefaling fra laugsstyret, kan det i enkelte tilfeller gis dispensasjon fra reglene om fremmøteprosenten.
2 b) Medlem av laug, landslaget og som er tilsluttet NKL, skal etter å ha deltatt i internasjonale konkurranser, og som har vunnet gull, sølv eller bronse. Tildelingen skal gjøres på landsmøtet eller rep.møte.
2 c) Dersom Norgesmesteren i kokkekunst er medlem, og ikke allerede har mottatt hederstegnet Cordon Bleu, skal han/hun tildeles dette på landsmøtet eller representantskapsmøtet.
2 d) Medlemstiden regnes fra det året han/hun blir opptatt som ordinært medlem.
3.  Før styret fatter vedtak skal en arbeidsgruppe på 3 laugsmedlemmer som innehar CB, komme med anbefalinger overfor styret om hvem som bør tildeles CB ut fra de som setter kravene til CB. Styret foretar så den endelige avgjørelsen. De tre personene skal velges for to år av valgkomiteen. Seremoni komiteen består av medlemmer med langt medlemskap i lauget og med verdig ramme rundt seremonien.
Det står fritt opp til styret å nedsette arbeidsgruppen.
4. Hederstegnet Cordon Bleu kan bæres ved årsmøter, oldermannsmøter, rep.møter, landsmøter, representasjon ved arbeid i spisesal, ved selskap, faglige utstillinger og ved høytidelige anledninger.
5.  a)Bæreren må til enhver tid opptre på en for lauget verdig måte. Misbruk
kan medføre tap av Cordon Bleu.
b)Det påhviler innehaver av Cordon Bleu å holde hederstegnet i en pen og
ren forfatning og at hederstegnet er sydd fast til det blå båndet.
6. Hederstegnet Cordon Bleu finnes i følgende grader:
a) NKL’s formannskjede, gullbånd under kjedet.
b) Tidligere oldermenn bærer rødt bånd i ytterkant.
c) Tidligere styreverv og redaktørverv i NKL bærer sølvbånd i ytterkant.
d) Medlemmer iflg. vedtekter bærer enkelt blått bånd.
e) Oldermannskjedet skal være på rødt bånd, fylkesvåpen/byvåpen på rød rosett
f) Tidligere formenn i NKL bærer gullbånd i yterkant
g) Tidligere Oldermenn som har hatt styreverv i NKL bærer rødt bånd og sølvbånd i
yterkant.
7.  a) Cordon Bleu er personlig
b ) Kan ikke lånes ut til andre
c) Ved bruk i reklame skal det være skriftlig avtale med NKL
d) Er man i tvil om bruk av Cordon Bleu skal man ta kontakt med oldermann
e) Medlemmer som melder seg ut av lauget, skal tilskrives av oldermann om at de
ikke kan bære Cordon Bleu i offentlig opptreden.
8.  På Cordon Bleu kan det bæres Andre Enghs Gullnål, mesterbrev symbol, Årets Kjøkkensjefnål og 25 års medlemskaps nål i lauget. På oldermannskjedet skal det bæres fylkes- eller byvåpen. Pins o.l. kan ikke bæres på Cordon Bleu. Cordon Bleu skal bæres på representativt antrekk.
*************
Hederstegnet Cordon Rouge:
Styret i NKF kan etter søknad fra hvert enkelt landsorganisasjon tildele Cordon Rouge til verdige
medlemmer som
– Er og har vært aktiv medlem i minimum 15 år
– Har gjort en verdifull innsats for det lokale laug og landsforening
– Påvirket og gitt bidrag til arbeid innen NKF

Medlemmer i Trondheim Kokkenes Mesterlaug som er tildelt hederstegnet Cordon Bleu.

 

Arvid Skogseth Jørgen Mørch
Atle Bjøringsøy Olav Berntsen †
Odd Nikolaisen Geir Krogh Albertsen
Rolf Svendsen † Mary-Ann Østvik
Bjørn Fagervold Olav Sommervold †
Åge Nikolaisen Geir Rune Larsen
Magne Aakvik † 2009 Per Klefstad
Jan Finneide Per Otto Hagen †
Baard Nilsen † Sonja Hildrum
Ivar Hellevik † Arne Knudsen
Morten Flenstad Sigmund Schønning
Carl Gustav Nilsen † Lars Lian
Erling Utne † Tor-Erling Gärtner
Roard Fredlund Abdul Basit
Sturla Næss Terje Moen
Arne Teigene Inge Johnsen
Haakon Garstad Geir Bauck
Bjarne Saltrø † Johannes Aas † 2009
Edvard Strand † Roger Byberg
Svein Magnus Gjønvik Erik Møbius
Norvald Sandvik Betty Rabben
Erling Pettersen †2011 Thor Erik Rosvold
Odd Hansen Gustav Olsen
Lars Skomsvold Monica Jacobsen
Sverre Høstad † Maria Tuff
Edith Hauge † Brit Randi Gjønvik
Odd Stamnes † 2011 Øyvind Andersen
Arvid Blakstad † Tore Meland
Helge Helmersen Sven Davidsen
Asle Strømberg Kyrre Dybdal
Svein Wahlberg † Tor Idar Andreassen
Odd Inge Holan Steinar Iversen
Dag Zimmerlund Christian R Tønnesen 2014
Odd Gråbek Espen Rønning 2014
Hans Petter Ingdal Thomas Borgan 2015
Arild Øien Åshild Hole 2015
Tore Aalberg Gøran Freiberg 2016
Asbjørn Jensen Thomas Glørstad 2017
Øyvind Barø Veronica Antonsen 2018
Stein Dybvik  Camilla Johansen 2018
Palle Jørgensen  Stephanie Bang 2018

Cordon Rouge:

Svein Magnus Gjønvik