Kjøkkensjefenes hus og KIF

 

 

 

Historien om kjøkkensjefenes hus og Kjøkkensjefenes interesse forening (Tidligere kjøkkensjefens pensjonsstiftelse)

 

• 19. april 1960 besluttet Kokkenes Mesterlaug Oslo, på sin ekstraordinære generalforsamling, å etablere A/L Kjøkkensjefens Pensjonsstiftelse med laugets æresoldermann Andrè Engh som leder. Kjøkkensjefens Pensjonsstiftelse skulle være en selvstendig, uavhengig institusjon, som gjennom klubb og/eller restaurantvirksomhet i Oslo, skal virke for medlemmene av Norges Kokkemestres Landsforening og disses etterlatte. En del av kapitalen som lauget hadde samlet skulle øremerkes til sosiale formål for medlemmene. Vilkåret for rett til gratiale var andelshavere i Pensjonsstiftelsen som hadde minst 15 års medlemskap i Kokkenes Mesterlaug Oslo.

• Styret for stiftelsen kjøpte i 1960 Ullevåldsveien 105 til Kjøkkensjefenes Hus. Kapitalen til kjøpet var oppsparte midler fra blant annet laugets forlagsvirksomhet. Kjøkkensjefenes Hus utenom kjellerlokalene ble leid ut. I kjellerlokalene hadde stiftelsen sine lokaler og fagbibliotek. Huset ble solgt 01.07.2005.

• Pensjonsstiftelsen fikk overført laugets forlagsvirksomhet med utgivelse av:
– Grunnkalkyler for kjøkkenet
– Reidar Andersen: Lærebok i kjøkken
– Reidar Andersen: Norsk Gastronomisk Håndbok

• Stipender av Pensjonsfondets renteutbytte av sin kapital er gitt til:
– Kokkefaglærere
– Medlemmer av Kokkenes Mesterlaug
– Lærlinger som arbeider i medlemsbedrifter
– Tilskudd til ulike aktiviteter i lauget

Kjøkkensjefenes hus