Kontakt

Ønsker du å komme i kontakt med KMO kan du nå oss på:

 

Innsending av saker: KMOstyre@gmail.com

Spørsmål : KMOstyre@gmail.com

Facebook: Klikk her

***      ***

For andre henvendelser:

 

Web ansvarlig KMO: Morten Jahr

Epost: morten@matspecialen.no

Mobil: 92 29 00 99