Styret

STYRELEDER: Anita Stene

+47 984 91 531 | anitahstene@gmail.com

NESTLEDER: Tomas Karlsen

+47 909 41 459 | tomas.karlsen@outlook.com


SKRIVER:  Asle Faannessen
+47 928 28 499 | aslef@viken.no

STYREMEDLEM: Thomas Hegge
+47 982 95 017 | thomas.hegge@hoki.no

STYREMEDLEM: Simon Marling
+47 455 05 575 | Simon.Marling@unilever.com

VARAMEDLEM: Anna Robsahm
+47 478 72 553 | anna@robsahm.org

VARAMEDLEM: Preben E. Lauritzen
 +47 908 38 695 | prebenel@icloud.com