Historie

 

 

1934, Kokkenes Mesterlaug Oslo, Stiftet

Den 7. mai 1934 ble Kokkenes Mesterlaug Oslo, stiftet på Hotel Continental. En av pådriverne til stiftingen var Richard Kristoffersen som var formann i Norsk Gastronomisk Forening.

1936,Paul Schaltenbrand Som ny skriver

• I 1936 fikk lauget Paul Schaltenbrand som ny skriver etter Magnus Holtnæs død.

1936, Laugets prioriterte arbeidsoppgaver blir satt

 

• Rekruttering til faget og oppretting av fagskole

• Å få kokkfaget inn under håndverksloven

• Eget fagblad

• Bygge opp et fagbibliotek

Rekruttering til faget og opprettelse av
fagskole

Fagbibliotek

• Lauget har siden starten systematisk arbeidet for å få et fagbibliotek

• Medlemmer og andre interesserte har gratis gitt bokgaver som er blitt stammen i fagbiblioteket

• Bøkene har fått plass på «Den gamle major», og som bibliotekar fungerte kjøkkensjef og restauratør Robert Andersen.

• Da lauget senere etablerte AL Kjøkkensjefenes pensjonsstiftelse, og kjøpte eget hus, Kjøkkensjefenes hus, ble boksamlingen samlet der i foreningens lokaler i sokkelen.

• Etter at Kjøkkensjefenes hus ble solgt ble boksamlingen etter en periode lagring på Etterstad videregående skole, flyttet og utstilt i Lærlingekompaniets selskapslokale, i byen.

Eget fagblad

• Lauget har helt fra starten gitt ut sin publikasjon «Mat». Som hver gang har blitt godt mottatt av leserne.

• Redaksjonen av bladet var styret samens med matmester kjøkkensjef Kaare Aasheim, Kunstnernes Restaurant Blom.

• Lauget har hele tiden arbeidet for å holde «Mat» på et høyt faglig nivå slik at publikum skulle få størst mulig utbytte av å lese det. Spesielt bør nevnes vår alles Folke Sundqvist for sitt arbeide med laugets «ansikt» som redaktør og pådriver i organisasjonen i en årrekke, blant annet med å få billedkunsten inn i laugene. Vi var alle i dyp sorg etter tsunamien i Thailand 26. desember 2004 som tok hans liv.

1938, Å få kokkfaget inn under håndverksloven

• Styret arbeidet aktivt for å få kokkefaget godkjent som håndverksfag. Styret og medlemmene mente at dette var av største betydning for fagets fremtid. De nedsatte en komité til å forberede saken.

• Resultatet av komitéens arbeid ble forelagt medlemmene og redigert ferdig av håndverkskomitéen.

• I september 1938 ble det ferdige innstilling fra komitéen forelagt medlemsmøte og enstemmig godkjent.

• Innstillingen ble trykket og søknaden sendt Handels- departementet den 4. oktober 1938.

• Innstillingen ble også sendt til en rekke foreninger og institusjoner som hadde med håndverk å gjøre, inklusiv kokkenes og restauratørenes organisasjoner.

• Søknaden ble avslått i brev datert 31.03.1939 fra Handelsdepartementet. En hovedgrunn til avslaget var motstanden fra Oslo Kokkeforening, dokumentert i deres brev til departementet datert 29.12.1938

1939, Fagskole for kokker og kelnere

Lauget samarbeidet med Norsk Gastronomisk Forening (nå Oslo Kokkeforening) om utarbeiding av en plan om innhold i den kokkutdanning som de ønsket. Planen ble offentliggjort i bladet «Restaurant- og Hotelfunktionæren», og utgitt i brosjyreform.

Om vinteren 1939 ble første kurs avholdt. Høsten 1939 startet første skoleåret av den 4-årige fagskole for kokker og kelnere, i tilknytning til Oslo Fag- og Forskoler for Håndverk og Industri. Opplæringen fikk tilskudd fra staten og Oslo Kommune.

Til å lede skolen ble det nedsatt et fagutvalg, bestående av:
Kjøkkensjef André Engh
Restauratør Flatmoe
Forretningsfører Åsvestad

Som lærer i praktiske fag ble ansatt
Restauratør Richard Kristoffersen, Ekeberg Restaurant.

1940, «Yrkeslære for kokker » utgitt

For å hjelpe elever og lærere med opplæringen satte lauget ned en komité som skulle utarbeide en lærebok for kokkelærlinger

I 1940 ble «Yrkeslære for kokker » utgitt. Den var i A-4 format og på 535 sider. Boka var utarbeidet av Oslo Kokkeforening og utgitt av Norsk Hotell- og Restaurantarbeider Forbund.

Forfatterne av boka var:
Ragnar Hansen, formann i Oslo Kokkeforening
Levi Halvorsen, kjøkkensjef Restaurant Metropol, Oslo
Henry Eriksen, sekretær
Kristian Bryn, entremetier, Grand Hotel, Oslo
Erling A. Schønn, pâtissier, Grand Hotel, Oslo

Jubileer

 • Lauget feiret den 25.05.1939 sitt 5 – års jubileum på Hotel Bristol. Hver deltaker fikk en dekketallerken med kveldens meny. Gjester ved jubileet var minister Alfred Madsen i Socialdepartementet og direktør Stefensen, president i Hotel- og Restaurantforbundet
 • Den 20.10.1976 arrangerte Oslolauget på Hotel Continental en fest- tilstelning i anledning æresoldermann André Enghs 85 års – dag. 30 gjester var tilstede. Dette var familie, venner og laugsvenner fra nær og fjernt.
 • Lauget feiret i 1984 sitt 50 – års jubileum over tre dager under oldermann Kristoffer Breiviks ledelse.

Jubileet startet fredag ettermiddag i Oslo Rådhus med ordfører Albert Nordengen som vert for de mange inviterte gjester. Her var de fleste av landets laug representert.
På lørdag var det bankett på Grand Hotel.
Jubileet ble avsluttet med medlemsmøte i Drammen.

 • I 1994 under oldermann Mette Borchgrevink ledelse feiret lauget sin 60 års – dag. I den anledning ble det utgitt et egent jubileumsblad. Arrangementet var lagt til Plaza Hotel. Her fikk vi en svært overraskende og kreativ introduksjon i cajun-kjøkkenets hemmeligheter med «surf and turf» strødd på bordet, og overraskende stor bufeet og svingende dixieband. Banketten huskes i uminnelige tider for sitt spektakulære fyrverkeri. Landsmøtet ble gjennomført med sedvanlig saksbehandling og orden i salen under NKL sin ledelse.

.

Aktiviteter

• Forlagsvirksomhet
Lauget hadde egen forlagsaktivitet ved utgivelse av:
– Kalkulasjonsmateriell
– Tidsskriftet «Mat»
– Ulike fagbøker som:
André Engh: Kjøkkenordbok (senere NKL)
Reidar Andersen: Lærebok i kjøkken

• Kulinarisk festaften
Disse var tenkt som et markedsføringstiltak ovenfor laugets samarbeidspartnere. Startet var i 1979 på Park Hotel, Drammen hos laugets daværende styremedlem Jan Erik Knutsen var kjøkkensjef der. Her ble det arrangert hvert år frem til 1987, utenom 1984 da lauget feiret 50 år. Senere har arrangementet vært på Grand Hotel, Holmenkollen Restaurant, Rica Sjølyst, Hotel Scandinavia, Plaza Hotel og Den Gamle Logen.

• Oslo-dagene

I perioden 1980 – 1984 var ordfører Albert Nordengen leder for Oslo-dagene som for det meste foregikk i Studenterlunden i slutten av august. Oslolauget deltok med grilling av okse. Og bransjen med blandt annet sengeløp.
Vika-dagene ble en fortsettelse av dette, men i noe mindre målestokk, men fortsatt med spennende hendelser.

• Bydager på Akershus festning
I tre år etter hverandre med historiske opptog og store grill seanser, intens jobbing på dugnader og med gode inntekter for KMO, helt til regnvær ødela for store grupper.

• Middelaldersstevnene i middelaldersparken
De var en fortsettelse av bydagene. Her var de første årene idealistiske hvor en ønsket å vise middelalderparken med genuin matservering i stil med omgivelsene. Maten ble servert i originale leire- og trekar og servert av personer ikledd middelalderkostymer. Dessverre ble dette av kommersiell interesse for arrangøren, på en slik måte at KMO ikke kunne ta på seg all risiko for dårlig vær og frammøte, og vi trakk oss fra arrangementet. Det var spennende så lenge det varte, og med stor iver fra medlemmene.
• Oslo cup for lærlinger
Oslo lauget har hvert år i samarbeid med Oslo Servitørlaug arrangert uttagnings cup for kokk- og servitørlærlinger i Oslo og Akershus til Norges-cupen for lærlinger i Stavanger. Cupen har de fleste ganger vært arrangert på Etterstad videregående skole, men den har også vært arrangert på de videregående skolene på Sogn, Sørumsand, Vestby og Mork. I en periode på 1990 tallet arrangerte KMO dette cupen åpent for publikum i flere storsenter i regionen. Dette var svært god PR for faget, og ekstra press på deltakerne.

• Oslo sjømatfestival
Gjennom flere perioder har lauget bistått Oslo Fjord fiskerlag med sin stand på Rådhusbrygga. Tusenvis av porsjoner med blåskjell, paela Maresque og baccalao ble servert, med flott dugnadsinnsats fra medlemmene og godt økonomisk bidrag til laugskassen.
Utmerkelse i matlaging

Guide Michelin

I 1984 fikk restaurant Annen Etage med kjøkkensjef
Knut Solberg en stjerne i Guide Michelin, som den første i restaurant i Norge.
Senere har også andre av laugets medlemmer fått denne utmerkelsen. Først Lars Erik Undertun på Restaurant Feinschmecker og senere Bent Stiansen på Stattholdergården.

Bocuse d’Or

Oslo kjøkkensjefer med medalje i Bocuse d’Or:
1991 sølv til Lars Erik Undertun
1993 gull til Bent Stiansen
1999 gull til Terje Ness
2005 sølv til Tor Victor Gausdal

Nordisk kjøkkensjef federation

 

• Lauget med sin formann André Engh var forslagsstillerne og pådriverne for etableringen av en nordisk kjøkkensjefforening.

• 4. november 1939 ble Nordisk Kjøkkensjefs Federasjon stiftet med:
André Engh, Oslo som president
Olov Hedberg, Gøteborg som kasserer
Cai Olsen, København som sekretær.

• André Engh var Federasjonens president fra 1939 til 1958, og ble senere valgt som æredspresident.

Nasjonalt

• Kokkenes Mesterlaug Oslo arbeidet i mange år for
å etablere et best mulig samarbeid innenfor kjøkkensjefenes rekker.

• 14. mars 1954 stiftet Kokkenes Mesterlaug Oslo i samarbeid med Trondheim Kokkenes Mesterlaug Norges Kokkemesteres Landsforening med:

Kåre Aasheim, Oslo som formann
Rolf Svendsen, Trondheim
Reidar Andersen, Oslo
Magne Aakvik, Trondheim
Alfred Nøss, Oslo.

• I februar 1955 ble Bergen Kokkenes Mesterlaug stiftet og tatt opp i Landsforeningen som da omfattet 3 lokale laug.

• Landsforeningens styre var fra 1954 og frem til i 1961 i Oslo. I den perioden var følgende formenn:
Kåre Aasheim 1954 – 1955.
Paul Schaltenbrand 1955 – 1959.
Rolf Thrøye 1959 – 1961.

• På NKLs landsmøte i 1979 ble André Engh utnevnt til æredsmedlemm.

Styreledere NKL Oslo

 

1934 – 2016

 • 1934 – 1948 (14 år) André Engh
  1948 – 1949 (1 år) Kaare Aasheim
  1949 – 1952 (3 år) Reidar Andersen
  1952 – 1953 (1 år) Paul Schaltenbrand
  1953 – 1957 (4 år) Levi Halvorsen
  1957 – 1960 (3 år) Reidar Andersen
  1960 – 1961 (1 år) Paul Schaltenbrand
  1961 – 1966 (5 år) Tore Hovland
  1966 – 1974 (8 år) Ernst A. Danielsen
  1974 – 1975 (1 år) Arvid Skogseth
  1975 – 1976 (1 år) Rolf Frøshaug
  1976 – 1978 (2 år) Ib Larsen
  1978 – 1980 (2 år) Trygve Witsø
  1980 – 1982 (2 år) Folke Sundqvist
  1982 – 1986 (4 år) Kristoffer Breivik
 • 1986 – 1988 (2 år) Svein Bugge
  1988 – 1990 (2 år) Oddvin Johansen
  1990 – 1992 (2 år) Helge Bråten
  1992 – 1994 (2 år) Henning Stordal
  1994 – 1996 (2 år) Mette Borchgrevink
  1996 – 1997 (1 år) Thomas Teichmann
  1997 – 2000 (3 år) Jan Erik Lindgren
  2000 – 2004 (4 år) Per Laurits Lien
  2004 – 2006 (2 år) Øyvind Vinje
  2006- 2010 (4 år) Jørn Olsen
  2010 – 2014 (4 år) Harald Kvist
 • 2014 – 2017 (3 år) Mette Løfblad
 • 2017 –  2022 (5 år) Asle Faannessen
 • 2022 – Anna Robsham

Epilog

Vi som har skrevet laugets jubileumsskrift, ønsker Kokkenes Mesterlaug Oslo til lykke med 80 års markeringen. Gratulerer lauget med det flotte arbeidet som har vært utført gjennom disse 80 årene med organisasjons-utvikling lokalt, nasjonalt og nordisk til kjøkkensjefenes beste, faglig og sosialt.
Vi vil også takke lauget for det banebrytende arbeide det har frontet for å få etablert egen utdanning i kokkefaget og for at en tidlig forsto viktigheten av å få utviklet og utgitt lærebøker til opplæringen.
Ønsker for fremtiden er at dagens aktive arbeid med lærlinger fortsetter. Vi ser frem til WACS i Stavanger i juli, og møte med våre internasjonale kolleger.
Kjell E. Innli & Sjur M. Nielsen