Om oss

NKL Oslo er en forening for kokker

NKL Oslo, ble stiftet den 7. mai 1934 og er landets eldste forening.

Vi avholder medlemsmøter ca. 5 ganger i året, hvor vi har faglige påfyll.
Møtene holdes som regel hos våre samarbeidspartnere.

NKL Oslo er en politisk nøytral organisasjon som har som formål å jobbe for kokkefaget. Vi arbeider aktivt for å arrangerer konkurranser for lærlinger og kokker, samt tar på oss forskjellige arrangementer for å profilere kokkefaget for publikum og næringslivet.

Hvem kan bli medlem?

Vi ønsker alle kokker med fagbrev velkommen som medlem.
Er du lærling og gjerne vil være medlem, kan du melde deg inn som juniormedlem. Juniormedlemmer har ikke stemmerett og betaler kun halv kontingent, men ellers samme rettigheter som andre medlemmer.
Kontingenten er på kr 1100,- pr. år, og du mottar 4 utgaver av vårt fagblad «Kjøkkensjefen».